Gratis parkeren in Haren: 'De politiek maakt zich zowel in Haren als in Groningen belachelijk'

Het afblazen van 1,5 uur gratis parkeren in Haren valt niet alleen aan de gemeente Groningen maar ook aan de Harener wethouder Michiel Verbeek te wijten.

Dat blijkt uit notulen van een herindelingsoverleg op 24 juli. Die zijn door Groningen openbaar gemaakt. De delegatie van Haren stelde in dat overleg zelf voor om het besluit eerst in een breder perspectief te plaatsen.

Groningen: Haren stelde besluit uit

,,De nieuwe gemeente (Groningen, Haren en Ten Boer, red) moet nadenken over de centrumvisie van Haren en de manier waarop met parkeren wordt omgegaan’’, liet Haren weten. Wethouder Michiel Verbeek (D66) was een van de drie delegatieleden.

Een grote meerderheid van de gemeenteraad van Haren (alleen GroenLinks was tegen) besloot op 2 juli in een motie 1,5 uur gratis parkeren in te voeren. Dat zou op 1 november ingaan.

Wethouder Haren: Groningen lag dwars

Verbeek vertelde in september alleen dat Groningen tegen het besluit was. In een raadscommissie schoof de wethouder de kwestie vorige week opnieuw in de schoenen van de gemeente Groningen, en beloofde hij zijn best te doen om het plan alsnog gerealiseerd te krijgen. ,,Daar gaan we morgen mee aan de slag.’’

Dat is niet gelukt, bleek woensdag tijdens een spoeddebat van de Groninger gemeenteraad. Daar zei burgemeester Peter den Oudsten dat de complete herindelingsstuurgroep het negatief advies deze week heeft herhaald. Overigens had Verbeek niet helemaal ongelijk. In de week voor de vergadering van de stuurgroep, op 18 juli, maakte Groningen wel degelijk ernstige bezwaren tegen het besluit.

Den Oudsten: niet bemoeid met interne perikelen Haren

Den Oudsten ontkende at de stad zich met de interne zaken van Haren heeft bemoeid. ,,Dat doen we niet want we gaan niet over Haren. Er is alleen een stuurgroep die in het kader van de herindelingswet alle besluiten van de fusiegemeenten tegen het licht houdt die gevolgen kunnen hebben voor de nieuwe gemeente. Dat zijn we verplicht en dat doen we democratisch, goed en zuiver.’’

Volgens Den Oudsten kwam de motie gratis parkeren aan de orde omdat daar structureel een paar ton mee is gemoeid. ,,Als Haren dan tot de conclusie komt dat het bestemmingplan niet klaar is, de totale parkeervisie niet is goedgekeurd, en de invloed van de nieuwbouw op het Haderaplein op het parkeerregime onbekend is, dan was uitstel een verstandig voorstel om er eerst in samenhang naar te kijken. Ons valt procedureel niets te verwijten. Het was een normale discussie en die is open genotuleerd.’’

Ondernemers boos, provincie de mist in

De kwestie leidt tot grote beroering in Haren omdat ondernemers zich erg op gratis parkeren hadden verheugd. Er is acht jaar over gepraat. Bovendien keurde de provincie Groningen het besluit per ongeluk eerst goed, om het daarna af te keuren. Voorstanders wijzen erop dat op verschillende plekken in Groningen ook gratis parkeren bestaat.

De gemeenteraad van Groningen sprak over de kwestie op verzoek van de fracties van Stad en Ommeland en het CDA. Dat vroeg zich bij monde van René Bolle af waarom Groningen bezwaar maakt, terwijl de stad zelf al voor miljoenen aan besluiten heeft genomen die volgend jaar terecht komen op de begroting van de nieuwe gemeente. ,,Als we met de vinger naar Haren wijzen, moet we daar een goed argument voor hebben. Wat staat de motie in Haren inhoudelijk in de weg?’’

Ook Stad en Ommeland en de VVD willen gratis parkeren in Haren zo snel mogelijk invoeren. Volgens D66, PvdA, Student en Stad en GroenLinks doet dat niet terzake en gaat het om de procedure. Jimmy Dijk (SP), 100 % Groningen en de Partij voor de Dieren vonden het een tenenkrommend debat. ,,De politiek maakt zich zowel in Haren als in Groningen belachelijk op deze manier. Laten we onze ideeën over parkeren maar gewoon voorleggen aan de kiezers.’’

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.