GroenLinks zet in op meerjarenplan voor Kansrijk Midden-Groningen

Nu de Groningse bestuurders uit het overleg met Wiebes zijn gestapt, moet het vertrouwen van de bevolking in de overheden worden hersteld. Maar eerst is het tijd voor een constructieve time-out van drie maanden.

In een motie dringt GroenLinks Midden-Groningen erop aan dat raad en college, na het klappen van het versterkingsoverleg, als eerste heringedeelde en versterkte gemeente, verantwoordelijkheid nemen om het vertrouwen in de democratie te herstellen. Groningers moeten uitzicht houden op een veilige en kansrijke toekomst.

Inspanningen

De inspanningen van de gemeente in Overschild worden ook door GroenLinks gewaardeerd, maar het aldaar geschetste perspectief voor versterking/dorpsvernieuwing moet voor alle 62.000 inwoners van Midden-Groningen gaan gelden.

,,Midden-Groningen kan een bijdrage leveren aan de regionale en nationale economie met een meerjarenplan Kansrijk Midden-Groningen. Gebaseerd op vernieuwingsplannen per dorp en afspraken met iedere burger.’’ GroenLinks verlangt dat het college van B en W met een voorstel komt hoe dit Deltaplan wordt gemobiliseerd en georganiseerd.

Kansrijk Midden-Groningen

GroenLinks vraagt in de motie, die donderdagavond in de gemeenteraad wordt besproken, om een bestand van 12 weken. In die tijd moet KansrijkMidden-Groningen gestalte krijgen en het Rijk hún plannen aangaande Groningen concreet maken. Voor de uitvoering denkt GroenLinks 12 jaar nodig te hebben. ,,Dat geeft rust om opdrachten goed uit te kunnen voeren en deugdelijk te financieren.’’

De uitkomsten van beide sporen, regionaal en nationaal, zouden 31 augustus kunnen worden gepresenteerd aan de gemeenteraad van Midden-Groningen, Provinciale Staten en de Tweede Kamer. GroenLinks-raadslid Henk Bos: ,,Dan kan in de begrotingen vanaf 2019 geld gereserveerd worden en uitgekeerd aan goedgekeurde plannen.’’

Raadscommissie

Een speciaal daarvoor, vanuit de gemeenteraad, in het leven te roepen raadscommissie, wordt medeverantwoordelijk voor de planvorming. ,,De commissie moet het college van B en W helpen bij het maken van beleid, dat controleren op inhoud en voortgang en het vertrouwen van de bewoners (terug)winnen.’’

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.