Provincie tikt Midden-Groningen op de vingers voor illegale kap bij Westerbroek

Een van de twee locaties bij Westerbroek waar zonder vergunning is gekapt. Foto: Archief DvhN

Midden-Groningen is door de provincie op de vingers getikt voor het illegaal kappen van een substantiële groenstrook en bomenrij langs het spoor ter hoogte van Westerbroek.

Langs het spoor ter hoogte van Westerbroek, in het verlengde van de Energieweg, is een strook van bijna 500 meter lang en acht meter breed kaalgeslagen.

De gemeente wilde het voormalige gronddepot van de gemeente Hoogezand-Sappemeer verkopen en had de potentiële koper beloofd dit groenvrij op te leveren.

Ambtenaar constateert substantiële kaalslag

Een ambtenaar van de provincie Groningen, die na een tip poolshoogte kwam nemen, constateerde een substantiële kaalslag. Sommige van de illegaal gevelde bomen waren ruim 30 jaar oud. Een aantal eiken zelfs meer dan een halve eeuw oud.

(Tekst leest door onder de foto)

loading

Aan de andere kant ligt natuurgebied

Annamarie Steeman, een van de omwonenden van het gronddepot van de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer, zegt heel erg boos te zijn over de illegale kap. ,,Aan de andere kant van het spoor ligt nota bene een natuurgebied. Het gekapte groen diende ook als leefgebied voor dieren uit die Westerbroekstermadepolder.’’

,,De gemeente wil de grond verkopen aan Madepolder Beheer, daar zouden wij als omwonenden van op de hoogte zijn, dus niet’’, aldus Steeman. ,,Toen het bos met grof geweld werd gekapt en wij daarover aan de bel trokken, zei de gemeente opnieuw dat het in orde was. Nou, dat blijkt dus niet zo te zijn. Wij twijfelen aan de professionaliteit van deze gemeente.’’

Niet bewust van status van het gebied

De provincie tikt Midden-Groningen weliswaar op de vingers, maar stelt ook dat het gedrag van de gemeente als goedwillend wordt beschouwd. ,,Uw medewerkers waren zich niet bewust dat het perceel onder de Wet Natuurbescherming valt. Bovendien is toegezegd dat herplant wordt wat geveld is en is er ecologisch onderzoek uitgevoerd om de aanwezige flora en fauna in kaar te brengen. Samengevat blijft het gevolg van de overtreding beperkt.’’

Geen notoire klaagster

,,Zo wordt het wel heel gemakkelijk afgeschoven. De gemeente wil dit onder het tapijt schuiven’’, zegt Steeman. ,,Dat de gemeente binnen drie jaar op dezelfde plaats of een andere plek gaat herplanten, zegt mij niets. Ik ben heus geen notoire klaagster, maar het gaat wel om onze woonomgeving. Dat wij hier aan het voeteneinde van de gemeente wonen zou geen verschil mogen maken.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen