Grondwerkers stuiten op ‘vergeten’ Joodse graven in Winschoten

Robert Jalink (rechts) en archeoloog Andr Pleszynski op de vindplaats aan de Liefkensstraat. FOTO HUISMAN MEDIA

Tijdens rioleringswerkzaamheden aan de Liefkensstraat in Winschoten zijn elf graven gevonden. Ze zijn van Joden.Op die locatie bevond zich namelijk heel lang een Joodse begraafplaats.

De gemeente Oldambt laat daar momenteel een park aanleggen. De rioleringswerkzaamheden maken daar deel van uit. ,,Toen we de ontdekking deden, zijn de werkzaamheden natuurlijk meteen stilgelegd’’, zegt wethouder Laura Broekhuizen (PvdA).

Overplaatsing

Die werkzaamheden worden niet hervat voordat de stoffelijke resten zijn overgebracht naar de Joodse begraafplaats aan het Sint Vitusholt. Dat gebeurt in overleg met rabbijn Bin-yomin Jacobs. ,,Hij komt hier binnenkort naar toe’’, zegt Broekhuizen. ,,Er komt dan ook een archeoloog van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap, het NIK. Die onderzoekt de bodem op die plek ook nog eens. Dan worden de stoffelijke resten overgeplaatst.’’

Tot dat moment worden de graven goed toegedekt. ,,We behandelen ze met respect en rekenen er op dat iedereen dat doet.’’

Op de locatie aan de Liefkensstraat werd in de 18de eeuw een Joodse begraafplaats opgericht. ,,Op 1 januari 1829 werd hij echter al gesloten’’, weet stadshistoricus Robert Jalink. ,,Toen werd een wet van kracht die zei dat binnen de bebouwde kom geen mensen meer begraven mochten worden. Aan het Sint Vitusholt, dat toen buiten de bebouwde kom lag, werd een nieuwe Joodse rustplaats opgezet.’’

De begraafplaats aan de Liefkensstraat, in de volksmond het Jodenkerkhof genoemd, bleef vervolgens bijna anderhalve eeuw liggen. Nieuwe graven kwamen er dus niet meer bij. ,,Aan het eind van de jaren 60 van de vorige eeuw wilde het stadsbestuur het centrum vernieuwen’’, zegt Jalink. ,,Toen kwam op de plek van de begraafplaats parkeerruimte.’’

Er stonden toen geen zerken meer. ,,Er zijn toen stoffelijke resten van 54 mensen opgegraven en onder toezicht van het opperrabbinaat naar het Sint Vitusholt verplaatst’’, zegt Jalink. ,,De verwachting was toen dat het om alle stoffelijke resten ging.’’

Over het hoofd gezien

Maar nu blijken er dus nog zeker elf graven te liggen. Dat aantal werd gisteren door NIK-woordvoerder Willem Fokkens bekend gemaakt. André Pleszynski, die als archeoloog in opdracht van de gemeente de aanleg van het park begeleidt, zegt dat ze aan de rand van de begraafplaats lagen en daarom wellicht over het hoofd zijn gezien.

Jalink vermoedt dat ook. ,,Er stond aan die rand ook lang een Joods werkhuis, voor armlastige mensen. Vermoedelijk werd er bij het overbrengen van de stoffelijke resten bijna vijftig jaar geleden van uitgegaan dat daar niemand meer lag.''

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen