Groningen, Ten Boer en Haren hebben voor de fusie 40 miljoen euro overgehouden

De drie partners in de fusiegemeente Groningen, Haren en Ten Boer hebben in 2018 goed op de centen gepast. Foto: Archief DvhN/ANP

Groningen, Haren en Ten Boer hebben het in hun laatste jaar als zelfstandige gemeenten financieel droog gehouden. Ze hebben 2018 bijna 40 miljoen boven de rode streep afgesloten.

Het positieve saldo op de eerste gezamenlijke jaarrekening is vrijwel volledig te danken aan de oude gemeente Groningen. Haren sloot juist af met een tekort van 2,2 miljoen. Ten Boer zit er tussenin, met een overschot van 1,4 miljoen.

Het resultaat blijft volgens wethouder Paul de Rook binnen verwachting. Gelukkig maar, want het gehoopte overschot was hard nodig om de begroting voor 2019 sluitend te krijgen. Het beeld kan echter volgende week alweer anders zijn, als De Rook overzicht heeft over dreigende nieuwe aanslagen vanuit Den Haag.

Stad zag een overschot van 39,2 miljoen euro, dankzij de aantrekkende grondverkoop, ruim 20 miljoen aan investeringen die in 2018 zijn doorgeschoven en een forse extra uitkering uit de stroppenpot van het Rijk om het leed van het exploderende tekorten op zorg, jeugdzorg, welzijn en maatschappelijke ondersteuning te verzachten.

Vooral in dit ‘sociale domein’ zitten volgens De Rook de financiële zorgen voor het eerste jaar van de nieuwe herindelingsgemeente Groningen. Dat beleidsterrein beslaat maar liefst de helft van het gemeentelijke huishoudelijke huishoudboekje, met een totale omvang van ruim 1 miljard.

De gemeente moet kapitalen bijpassen op de tekortschietende Rijksuitkeringen voor dat sociale domein en probeert daarom nu uit alle macht om de kosten voor zorg, wmo en ook uitkeringen in de greep te krijgen. Ook rekent de gemeente op extra geld uit Den Haag, maar de onderhandelingen kunnen ook tegenvallen.

Een grote zorg is volgens De Rook dat de Rijksuitgaven lager uitvallen dan gedacht. Dat werkt ook door in Haagse uitkeringen aan de gemeenten. Groningen zag onlangs al het Rijksbudget voor uitkeringen en re-integratie met bijna 15 miljoen teruggesnoeid. De wethouder verwacht volgende week te kunnen zeggen of de meicirculaire van het Rijk meer tegenvallers brengt die nopen tot dieper snijden in zijn begroting.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen