Bezwaren van gemeente zijn afgewezen: verkoop van monumentale Pepergasthuis in Groningen mag doorgaan

De gemeente Groningen zet zijn strijd tegen de verkoop van het monumentale Pepergasthuis voort, maar denkt ondertussen samen met Lefier na over alternatieve plannen. Foto: Archief DvhN

De voorgenomen verkoop van het monumentale Pepergasthuis in Groningen is niet strijdig met het ‘volkshuisvestelijk belang’. De Autoriteit Woningcorporaties wijst alle bezwaren van het gemeentebestuur af.

Dat heeft de toezichthouder dinsdagnamiddag bekend gemaakt. De gemeente Groningen is teleurgesteld in het oordeel en overweegt de uitspraak aan te vechten bij de bestuursrechter. ,,Het is nog niet voorbij, wij blijven strijdbaar’’, reageert wethouder Roeland van der Schaaf.

Lefier wil verkoop snel bekrachtigen na uitspraak

Woningcorporatie Lefier is juist ingenomen met het oordeel van de Autoriteit Woningcorporaties en wil de voorgenomen koopovereenkomst met vastgoedondernemer Jan Berry Drenth na een jaar strijd met de gemeente in januari bij de notaris betekenen. ,,Dit voelt als een hart onder de riem na alle bagger die we de afgelopen tijd over ons heen hebben gekregen’’, zegt interim-directeur Margriet Drijver.

De gemeente verzet zich tegen verkoop uit vrees dat de 26 woonappartementen in het uit 1405 stammende Rijksmonument straks niet meer beschikbaar zijn voor de sociale verhuur. Gezien het tekort aan betaalbare huurwoningen in de binnenstad acht Groningen dat niet acceptabel.

Alle gemeentelijk bezwaren afgewezen

De Autoriteit Woningcorporaties deelt die vrees niet en wijst alle gemeentelijke bezwaren af. Niet het aanbod van huurwoningen in de binnenstad, maar de totale huizenvoorraad in de hele stad is volgens de toezichthouder maatgevend voor de vraag of het ‘volkshuisvestelijk belang’ wordt geschaad door de verkoop.

Het aanbod aan betaalbare huurhuizen in Groningen is volgens de autoriteit genoeg gegarandeerd met de prestatieafspraken die de gemeente jaarlijks maakt met de plaatselijke woningcorporaties, recent nog opnieuw vastgelegd.

Toezichthouder: Lefier bouwt meer nieuwe huizen dan ze verkoopt

De AW gaat daarom niet mee in de stelling van de gemeente dat haar oordeel over de verkoop van doorslaggevend belang zou moeten zijn. Temeer omdat Lefier door de hele stad veel meer huizen bijbouwt dan er vanaf zouden kunnen gaan door de verkoop van het monumentale hofje aan de Peperstraat. De corporatie zet ook de opbrengst van de verkoop in om elders nieuwe huurwoningen te realiseren.

menu