De provincie Groningen heeft vorig jaar 23,4 miljoen euro over gehouden doordat veel grote investeringen vertraging hebben opgelopen. De oorzaak lag voor een belangrijk deel bij de coronacrisis.

Van dit overschot op de jaarrekening 2020 wordt 17,7 miljoen alsnog dit jaar uitgegeven aan de projecten waarvoor dat geld was gereserveerd. De rest komt merendeels beschikbaar voor nieuwe bestemmingen.

Staten kunnen 4 miljoen verdelen over wensenlijstje

Er gaat nog wel 1,4 miljoen vanaf voor de al eerder vastgestelde plannen voor de grootscheepse aanplant van boomsingels en bosschages rond karakteristieke boerderijen en ander Gronings erfgoed. Maar Provinciale Staten hebben binnenkort wel 4 miljoen extra te verdelen voor hun wensenlijst bij de vaststelling van de jaarlijkse financiële kadernota.

De ‘coronaschade’ over het afgelopen jaar valt daarmee nog alleszins mee, stelde verantwoordelijk gedeputeerde IJzebrand Rijzebol vrijdag bij de presentatie van zijn jaarrekening. Zelfs van de 11,5 miljoen die de provincie opzij zette voor coronasteun aan het bedrijfsleven bleef 5 miljoen over. Die ‘achterstand’ is echter inmiddels met de aanhoudende crisis vrijwel ingelopen, zegt Rijzebol.

‘Gezien de crisis hebben we nog best veel kunnen realiseren’

,,Gezien de omstandigheden hebben we nog best veel kunnen doen’’, vindt de provinciebestuurder. Zeventig procent van alle geplande projecten en investeringen zijn volgens hem gewoon uitgevoerd ondanks corona.

Alleen het ecologische Dubbele Dijk-project bij Bierum (1,1 miljoen) en de restauratie van historisch erfgoed en landschap (2 miljoen) moesten worden opgeschort. Dat kwam echter deels ook doordat materialen en menskracht slecht leverbaar zijn. ,,Ik ben best tevreden over wat we in 2020 nog wél hebben kunnen realiseren’’, zegt Rijzebol.

Ook in 2020 rolde een berg subsidie Brussel en rijk richting Groningen

Meevallers waren vorig jaar onder meer de sterk stijgende kavelverkopen in Blauwestad bij Winschoten, jarenlang een financieel pijnpunt voor de provincie. Verder kwam er ook in 2020 een berg subsidie naar Groningen voor stimuleringsprogramma’s in de provincie.

Zo droeg het Nationaal Programma Groningen 20 miljoen bij aan de restauratie van Gronings erfgoed in de komende jaren, legden Brussel en Den Haag 330 miljoen op tafel voor de omschakeling naar waterstof- en andere duurzame energietechnologie en stopte het rijk ook nog eens 15 miljoen in de Regiodeal Oost Groningen waardoor de komende jaren in totaal 30 miljoen in de leefbaarheid van dit deel van de provincie kan worden gepompt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen