Groningen houdt omstreden bouwplan Beijum tegen het licht

Bewoners van de Isebrandtsheerd in Beijum verzetten zich tegen de bouw van het Nijeheerd-complex: de gemeente bespreekt de komende maanden met de buurt of aanpassingen mogelijk en financieel haalbaar zijn. Illustratie: Nijeheerd

De omstreden woningbouwplannen aan de Isebrandtsheerd gaan mogelijk alsnog op de helling. De gemeente Groningen gaat de komende maanden in gesprek met omwonenden over aanpassingen.

Dat zegde wethouder Roeland van der Schaaf toe in een extra commissievergadering die de gemeenteraad woensdag wijdde aan het verzet in de wijk Beijum tegen de bouw van 37 sociale huurwoningen op de de vroegere basisschool de Doefmat en voormalig wijkcentrum ‘t Heerdenhoes.

Buurtbewoners voelen zich overvallen

Omwonenden voelen zich overvallen door dit zogeheten Nijeheerd-project en stappen desnoods naar de rechter om de realisatie tegen te houden. Bewoners vinden de plannen voor vier huizenblokken in twee tot drie bouwlagen te groot, te hoog en te massief voor de buurt. Ook willen ze dat de locatie een sociale functie voor de buurt houdt.

Volgens Van der Schaaf zijn de plannen echter nog helemaal niet definitief. Het Nijeheerd-project zou al dit voorjaar worden besproken met omwonenden maar dat moest worden afgeblazen door de coronacrisis. De komende tijd krijgt de buurt alsnog inspraak. Daarbij staat alles volgens de wethouder open voor aanpassing: het aantal huizen, de bouwhoogte, de verschijningsvorm en de situering in de buurt.

‘Nieuwe schets, aanpassingen of fundamenteel andere keuzes’

Dinsdag kregen omwonenden al een kans om hun mening over het project te geven tijdens een inloopavond in de buurt. Dat gaat volgens de wethouder de komende maanden verder. Na de zomer komt hij met meer definitieve plannen. ,,We moeten kijken of we compleet nieuwe schets moet maken danwel aanpassingen of een fundamenteel andere keuze van de uitgangspunten.’’

Volgens Van der Schaaf is in Beijum grote behoefte naar huurwoningen voor senioren in de wijk. Als die kunnen verhuizen naar een passender huis, komt de doorstroming op gang en komen gezinswoningen vrij voor nieuwkomers. Om die reden heeft de gemeente samen met woningcorporatie Patrimonium het Nijeheerd-project ontwikkeld.

‘Bouwplannen zijn geen voldongen feit’

Maar de studie die nu op tafel ligt, is geen voldongen feit, benadrukt de wethouder. Hij betreurt het dat omwonenden die indruk wel hebben gekregen op grond van de informatie op de website over het bouwproject. Van der Schaaf hoorde naar eigen zeggen pas van het verzet, toen de bewonersbelangengroep Isebrandtsheerd de raad via een brandbrief vroeg om de buurt alsnog een stem in het project te geven.

Die route is ongebruikelijk, stelde de wethouder na kritische vragen van SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk die het debat van woensdag had aangevraagd. Diens conclusie dat ,,bewoners er echt heel echt goed aan hebben gedaan om aan de bel te trekken’’, is volgens Van der Schaaf echter niet terecht.

,,Als bewoners het gewoon aan ons als college hadden gevraagd, zouden ze ook zijn gehoord’’, stelt de wethouder. ,,We moeten oppassen dat we geen signaal geven aan bewoners dat er pas naar ze geluisterd wordt als ze bij de raad aankloppen.’’


Van der Schaaf herkent zich niet in de kritiek van PVV, 100%Groningen en de Partij voor de Dieren dat bewoners veel vaker ageren omdat de gemeente ze structureel te weinig en te laat zou betrekken in bouwplannen. ,,Op honderden projecten in de stad gaat de inspraak doorgaans goed’’, aldus de wethouder.

menu