Groningen komt met reddingsplan voor de grutto

Twaalf organsaties hebben vanmiddag een reddingsplan voor de grutto in Groningen gepresenteerd. Het kost drie miljoen euro.

Groningen telt nu nog zo’n 1800 broedparen van de grutto, maar dat aantal neemt snel af, net als dat van de meeste andere weidevogels. De plannenmakers willen dat er over enkele jaren weer 2000 paar zijn.

Daarvoor moeten meer weilanden grutto-vriendelijker worden beheerd en moeten boeren meer rekening houden met de vogels. Dat betekent dat er later gemaaid kan worden. Ook is er behoefte aan hogere grondwaterstanden en meer kruidenrijke vegetatie. Jonge kuikens kunnen alleen overleven als er voldoende insecten zijn. Boeren die mee doen, krijgen daarvoor een vergoeding.

Rovers

Ook moet er iets worden gedaan tegen de dieren die nu op grote schaal eieren en kuikens opvreten. Dat zijn vooral vossen, kraaien, marters, ratten en katten. Voor gebieden waar nu nog veel weidevogels broeden, zijn predatieplannen nodig om iets tegen de rovers te doen.

,,Weidevogelbescherming is vooral mensenwerk. Geef de boeren vertrouwen en tijd, dan kunnen ze echt de weidevogels beheren’’, zegt veldmedewerker Herman Vos van het collectief Groningen West. Ook het collectief Groningen Midden, LTO Noord, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Het Groninger Landschap werkten mee aan het plan.

Geld

Gedeputeerde Staghouwer prijst het rapport, dat volgens hem aangeeft dat veel mensen weidevogels belangrijk vinden. ,,Ik heb geen zak geld bij me, maar we gaan onderzoeken of we middelen kunnen vinden. Wellicht via Europese financiering.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu