'Groningen mag ook in overgang naar wind- en zonne-energie niet wéér een wingewest worden'

Windmolens in de Eemshaven. Foto: Archief ANP

Groningen, gebukt onder gasellende, mag zich bij de toename van wind- en zonneparken niet laten afschepen met spiegeltjes en kraaltjes voor het volk en weer een wingewest worden.

Dat stelt D66 in Provinciale Staten die zich gisteren in een debat over de Regionale Energiestrategie (RES) afvroeg hoe Groningers kunnen profiteren van meer grote wind- en zonneparken in hun omgeving.

,,Zorg voor een betere verdeling van lusten en lasten. Vul de duurzame opwekking van energie vooral lokaal in. Regel het daar met de energieproducenten en de inwoners. Ik hoop dat we op die manier een robuuste economie kunnen opbouwen’’, zegt D66-Statenlid Geert Kamminga.

Draagvlak meten

Grote vraag is wanneer er sprake is van draagvlak onder de bevolking en hoe dat wordt gemeten. Een referendum? Kamminga: ,,Dat klinkt mooi, maar het kan niet zo zijn dat ze in de stad Groningen gaan beslissen over drie windmolens in Westerwolde. Hoe dan wel? In het startdocument voor de Regionale Energiestrategie Groningen staat dat inwoners breed geïnformeerd worden. Een werkgroep Draagvlak is in de maak.’’

De optelsom van lokale en regionale energieplannen is met het oog op het Nationale Klimaatakkoord het Groningse bod. ,,Maar voor het zover is, wordt voor 4,5 ton weer een grote poppenkast opgetuigd’’, zegt SP-Statenlid Jan-Hein Mastenbroek.

Hij vreest dat gemeenten zwichten voor energieproducenten, die met bijdragen aan voorzieningen vooral tekorten in de gemeentebegroting wegpoetsen. ,,De meeste windmolens staan straks in de armste gemeenten. Vraag is dan waar in dat verhaal de inwoners zijn. Wij sluiten niet uit dat het draagvlak voor energieplannen vooral wordt bepaald door de gemeente en niet door de inwoners.’’

Fvd: Schone lucht, maar verwoest landschap

Forum voor Democratie (FvD) is ronduit cynisch. ,,We hebben straks schone lucht in Groningen, maar een sterk verwoest landschap’’, zegt FvD-Statenlid Bart van der Werf. ,,Ondertussen sluit onze gedeputeerde zich graag aan bij dat praatclubje van Shell over de toekomst van het Noorden. Door vol in te zetten op wind en zon worden we afhankelijk van fossiel, namelijk Shell. Zou het provinciebestuur doorhebben dat het zich voor het karretje laat spannen van het grootkapitaal?’’

Gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) zegt dat er in Groningen grote stappen nodig zijn voor een groene economie en verduurzaming van onze huishoudens. ,,Maar het moet ook haalbaar zijn. Hoeveel energie gebruiken we? Wat hebben we nodig? Wat wil ik met mijn huis? Mensen moeten enthousiast gemaakt en verleid worden om mee te doen. Wat we willen is dat zoveel mogelijk mensen erachter staan als we een een wind-, een zonnepark of iets anders aanleggen. Belangrijk is dat u ambassadeur wordt van dit verhaal.’’

Voor GroenLinks-Statenlid Hendri Meendering gaat daar wel een belangrijke vraag aan vooraf. ,,Hoe nemen we de Groningers mee in dit traject?’’

Het komende jaar moet duidelijk zijn of dat lukt en hoe de energiestrategie van Groningen eruitziet. Kamminga (D66): ,,We willen niet ineens in de krant lezen dat het slecht gaat, maar regelmatig van Gedeputeerde Staten horen hoe de vlag er werkelijk bij hangt. Het mag geen black box worden.’’

menu