Groningen snakt naar nieuw verkeerscirculatieplan

Toenmalig verkeerswethouder Jacques Wallage buigt zich in 1977 over het fonkelnieuwe en omstreden verkeerscirculatieplan.

Groningen maakt zich op voor de komst van een nieuw verkeerscirculatieplan dat de stad in sectoren verdeelt en verkeer zoveel mogelijk over de ringweg leidt.

Even door de stad van de ene wijk naar de andere wijk rijden is straks, als het aan GroenLinks en andere partijen ligt, geen vanzelfsprekendheid. De stad wordt verdeeld in sectoren en het verkeer van en naar de wijken die hierin zijn ondergebracht moet als het even kan over de ringweg.

,,Het doel is het aantal auto’s in de stad omlaag te brengen’’, zegt fractievoorzitter Benni Leemhuis (GroenLinks) die woensdag tijdens de bijeenkomst van de gemeenteraad voorstelt een haalbaarheidsonderzoek naar een nieuw verkeerscirculatieplan te houden. Hier tekent zich een meerderheid voor af. Hij heeft zich laten inspireren door het circulatieplan in Gent. ,,Het is niet zo dat we de stad op slot doen, maar je kunt je auto ook bij een transferium neerzetten en verder reizen met de fiets of het openbaar vervoer. Op deze manier willen we de leefbaarheid in buurten vergroten. Waar geen verkeer rijdt, kan iets moois groeien.’’

Steun voor haalbaarheidsonderzoek

Het oude en omstreden verkeerscirculatieplan stamt uit 1977 had als doel het autoluw maken van de binnenstad. Vooral oudere Groningers herinneren zich nog heel goed hoe ze van de ene op de andere dag van hun vertrouwde route werden beroofd.

Raadslid Tom Rustebiel (D66) steunt een haalbaarheidsonderzoek. ,,Maar voordat het tot een definitief plan komt, moet je wel goed kijken of er in de wijken voldoende draagvlak is. Dit plan betekent dat inwoners moeten omrijden. Bovendien krijg je daardoor ook meer CO2-uitstoot.’’

Daarom stemt collegepartij VVD op voorhand tegen. ,,Mensen moeten dan omrijden. Dat lijkt ons niet de bedoeling’’, aldus Max Blom. Coalitiepartij PvdA is wel een voorstander. ,,We hebben dit zelf al eerder naar voren gebracht’’, zegt raadslid Sebastiaan Ruddijs.

En het Oosterhamriktracé dan?

Leemhuis dient zijn voorstel voor een haalbaarheidsonderzoek in tijdens de bespreking van het omstreden Oosterhamriktracé, dat als doel heeft de bus- en autoverbinding tussen de oostelijke ringweg en de binnenstad en het UMCG te verbeteren. Dit stuit op fel verzet van omwonenden, onder meer vanwege een nieuwe autoweg over de Oosterhamrikkade Noordzijde en verplaatsing van de bus naar woonstraten in de Oosterparkwijk.

De gemeenteraad beslist woensdagavond of dit scenario verder wordt uitgezocht. Dit kost twee miljoen euro. Leemhuis: ,,Mogelijk dat uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat het Oosterhamriktracé niet meer nodig is als er een nieuw verkeerscirculatieplan komt.’’

Het onderzoek krijgt ook de steun van de SP. ,,Maar dan moet je een streep zetten door verder onderzoek van het Oosterhamriktracé’’, vindt Wim Koks. ,,Stel nu dat dit vanwege een nieuw verkeerscirculatieplan niet nodig is, dan heb je twee miljoen euro weggegooid.’’

Fractievoorzitter Amrut Sijbolts (Stad en Ommeland) denkt er net zo over. Bovendien vindt hij dat de coalitepartijen geen andere keuze hebben dan tegen het Oosterhamriktracé te stemmen. ‘Zo wil de PvdA onderzoeken naar de leefbaarheids- en de verkeerseffecten, Groen Links een onderzoek naar een stadsbreed verkeerscirculatieplan binnen de ring en D66 een onderzoek naar een duurzamere en leefbare oplossing met een verkeersoplossing voor een groter gebied’, laat de partij weten.

‘Coalitiepartijen, die zoveel aanvullende onderzoeken willen, kunnen komende woensdag onmogelijk instemmen met het voorliggende plan wanneer ze oprechte twijfels hebben en de zorgen van onze inwoners serieus nemen.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen