Groningen snijdt ook in eigen vlees om huishoudboekje rond te krijgen

De gemeente Groningen moet snijden in de eigen organsiatie om de begroting op orde te krijgen. Foto: Archief DvhN/Corné Sparidaens

Niet alleen bevolking en bedrijfsleven leveren fors in om het huishoudboekje van de gemeente Groningen rond te krijgen, het mes gaat ook stevig in de eigen organisatie.

Dat blijkt uit de gemeentebegroting die wethouder Paul de Rook (financiën) donderdag presenteerde. Met het snijden in gemeentelijke takenpakket en een efficiëncyslag in het ambtelijk apparaat hoopt het nieuwe college uiteindelijk ruim 10 miljoen te besparen.

Bijna 5 miljoen uit belastingverhoging

Ter vergelijking: de verhoging van de onroerende zaakbelasting die de coalitie van GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en D66 bij haar aantreden in februari aankondigde, moet jaarlijks 3,25 miljoen opleveren. Extra belasting op parkeren en reclame in de publieke ruimte’ nog eens 1,4 miljoen.

Groningen moet volgens scherp manoeuvreren om het totaalpakket van 1 miljard aan uitgaven te bekostigen, zegt De Rook. Vooral voor de zorg dekken de Rijksbudgetten bij lange na niet de kosten en tegelijkertijd heeft de gemeente steeds minder financiële speelmimte om zelf bij te passen.

‘Slim’ investeren om te bezuinigen

Het college zoekt de oplossing voor een groot deel in ‘slimme’ investeringen die uiteindelijk tot forse besparingen moeten leiden. Zowel de uitgaven aan zorg als uitkeringen moeten fors terug door eerdere en betere begeleiding. Dat moet resulteren in een besparing van bij elkaar ruim 15 miljoen.

Daarbij kijkt de gemeente onder meer naar de jeugdzorg wasr ze nu fors op toelegt. Wethouder Matthias Gijsbertsen onderhandelt namens de veertig grootste gemeenten in het land over een verhoging van de Rijksbijdrage.

Met ‘maatwerk’ minder huishoudelijke hulp, probleemgezinnen buiten zorg houden

Verder denkt de gemeente geld op zak te kunnen houden met meer maatwerk bij huishoudelijke hulp aan duizenden ouderen en hulpbehoevenden. Dat geldt ook voor de zorg aan de talrijke ‘multiprobleem’-gezinnen in Groningen, waarop een kostenbesparing van 3 miljoen is gepland.

Door vroegtijdig en beter in te grijpen, wil de gemeente voorkomen dat zulke gezinnen in een zorgtraject belanden want dat kan fors in de papieren lopen door de veelvoud aan hulpverleners die daarbij wordt ingezet. Voor sommige gezinnen kunnen de kosten volgens De Rook oplopen tot bijna 100.000 euro.

Heetste hangijzer doorgeschoven naar 2020

Het heetste hangijzer schuift het college nog even voor zich uit: de bezuiniging op het gemeentelijk takenpakkket die vanaf 2020 jaarlijks 6 miljoen moet opleveren, Waar het bezuinigingsmes gaat landen, kan wethouder De Rook nog niet zeggen. De Rook erkent dat daarbij ‘écht scherpe politieke keuzes’ moeten worden gemaakt. Het college geeft de gemeenteraad daarbij echter geen voorzet. ,,We gaan daarover dit jaar met elkaar in gesprek.’’

menu