Stad Groningen telt hoogste percentage alleenstaanden: bijna 60 procent van de huishoudens is eenpersoons

De stad Groningen telt bijna 60 procent eenpersoonshuishoudens en is daarmee koploper in Nederland. Foto: Shutterstock

Nederland telt volgens de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek op een totaal van acht miljoen huishoudens ongeveer drie miljoen alleenstaanden.

Het aantal alleenstaanden neemt al vanaf de Tweede Wereldoorlog gestaag toe, in alle leeftijdsgroepen. Daar liggen diverse oorzaken aan ten grondslag. Ze wonen jong volwassenen langer alleen, gaan er meer relaties uit elkaar en worden mensen steeds ouder, dus blijven er meer alleen over. Van de alleenstaanden heeft ruim een op de vijf wel een lat-relatie.

Volgens onderzoek van het CBS was vlak na de oorlog verweduwing nog de voornaamste reden om alleen te komen staan of eenouder te worden. Daarna werd uitstel van trouwen steeds belangrijker, en na 1971 ook scheiding. Van de alleenstaanden in 2017 was 21 procent gescheiden, 22 procent verweduwd en ruim de helft is nooit getrouwd geweest.

Groningen: bijna 60 procent eenpersoonshuishoudens

Het aantal alleenstaanden is niet gelijkelijk over het land verdeeld. In steden wonen veel meer alleenstaanden dan in plattelandsgebieden. De gemeente Groningen spant landelijk de kroon. Daar wonen 80.637 eenpersoonshuishoudens, terwijl er ‘slechts’ 55.647 meerpersoonshuishoudens zijn. Bijna 60 procent van het aantal huishoudens bestaat uit alleenstaanden. Dat is meer dan de 55 procent eenpersoonshuishoudens in Amsterdam. In absolute aantallen wonen alleen in de vier grote steden meer alleenstaanden dan in Groningen.

Op het platteland overtreft het aantal meerpersoonshuishoudens dat van de eenpersoonshuishoudens. Daar bestaat ruwweg een derde van het aantal huishoudens uit alleenstaanden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de gemeente Het Hogeland. In Emmen bedraagt dat percentage 35 procent en in Assen 38 procent.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu