Groningen wil schulden van arme inwoners 'opkopen'

Groningen gooit zijn armoedebeleid over een andere boeg om uit de landelijke top van armste gemeenten te komen. Foto: Archief ANP

Groningen wil een proef met het ‘opkopen’ van schulden van inwoners in financiële nood. Daarmee hoopt de gemeente deze mensen uit de armoede te helpen.

Het is een van de initiatieven waarmee het gemeentebestuur de komende jaren de strijd aanbindt tegen de armoede in de gemeente. Groningen is na Rotterdam en Amsterdam de gemeente met de grootste armoede. Ruim 18 procent van de huishoudens leeft onder het bestaansminimum, ruim 10 procent al meer dan vier jaar.

Hoge incassokosten

Vooral een stapeling van schulden kan mensen met een toch al krappe beurs in uitzichtloze financiële problemen brengen, nog aangejaagd door hoge incassokosten. ,,Bij baanverlies, langdurige ziekte of een echtscheiding kan het heel snel exploderen’’, zegt wethouder Matthias Gijsbertsen. Hypotheeklasten, energierekeningen of bij jongeren studie- of telefoonschulden kunnen dan in korte tijd volledig ontsporen.

Gijsbertsen werkt daarom nu aan plannen om Groningers die in zo’n neerwaartse spiraal belanden, in een vroeg stadium uit de brand te helpen. Door hun meervoudige en complexe schuldenlast op te kopen en een afbetalingsregeling te treffen, geeft de gemeente hen tijd hun leven weer op de rails te krijgen zonder dat ze worden opgejaagd door schuldeisers en incassobedrijven.

Kwijtschelding van belastingen en heffingen

Vaak behoort de gemeente zelf tot de belangrijkste schuldeisers, constateert Gijsbertsen. Groningen kijkt daarom ook of het zijn schuldenaars hun achterstallige belastingen en heffingen kan kwijtschelden. Ook wil hij in gesprek met onder meer energiebedrijven en woningcorporaties over soepeler afbetalingsregels voor deze doelgroep.

Groningen is een van de eerste gemeenten in het land die hiermee willen experimenteren. Ook onder meer Utrecht, Oss en Helmond werken aan plannen. De gemeente Groningen heeft al goede ervaringen met een vergelijkbaar ‘jongerenkrediet’. Gijsbertsen kan nog niet zeggen wanneer de proef precies begint. Hij komt volgend jaar met uitgewerkte plannen.

Alle schuldhulpcliënten van de Groningse Kredietbank (GKB) komen in aanmerking voor het proefproject. Jaarlijks melden zich tweeduizend mensen bij de GKB voor hulp om greep te krijgen op hun schuldenlast en leven. Op dit moment zitten 2200 cliënten in een schuldhulptraject bij de kredietbank en nog eens duizend staan er onder financieel bewind.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen