De gemeente Groningen maakt vaart met de ontwikkeling van het woongebied Eemskanaalzone tussen het centrum en Meerstad. Dat is nodig om te voorkomen dat meer mensen door gebrek aan woonruimte en betaalbare huizen de stad ‘ontvluchten’.

Aan de Eemskanaalzone worden de komende jaren 2100 huizen gebouwd in de huur- en koopsector. ,,Dat is hard nodig’’, zegt wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA). ,,De woningmarkt draait dol. Er is een groot tekort aan huizen. Groningen staat in de top vijf van steden met de krapste woningmarkt.’’

Over de betaalbaarheid van de huizen in de Eemskanaalzone kan de wethouder niets zeggen. ,,De prijzen moeten nog worden bepaald. In 2023 willen we beginnen met bouwen.’’

Dorpen staan niet te juichen

Het nieuwe woongebied ligt bij de dorpen Engelbert en Middelbert. Omdat de grond in handen is van de gemeente, wordt vaart gemaakt met de ontwikkeling van de Eemskanaalzone. Van der Schaaf erkent dat de inwoners van de twee dorpen niet staan te juichen. Zij zien liever dat de dorpen een bescheiden uitbreiding krijgen. ,,Ik begrijp dat, maar we hebben voor de stad echt veel meer huizen nodig. Vooral voor de middengroepen. Ik heb het dan altijd over de politieagent en de verpleegkundige. Zij moeten betaalbare huisvesting kunnen vinden in de stad.’’ loading

Ook ruimte voor sociale koopwoningen

Ook starters en mensen die niet meer meekunnen met de hoge huizenprijzen, wil het gemeentebestuur niet wegjagen. ,,We willen in de Eemskanaalzone een gezonde mix van huur- en koopwoningen in diverse typen en prijsklassen. Dus minstens 30 procent sociale woningbouw en ook 30 procent appartementen.’’

Na de zomer ligt er bij de gemeenteraad een voorstel voor het krijgen van meer grip op de verdeling. ,,We denken aan sociale koopwoningen en erfpacht.’’ In de nieuwe woonwijk is ook ruimte voor een supermarkt en een school.

De uitbreiding van de stad maakt deel uit van een groter plan om meer huizen te bouwen in Groningen. Er komen 5000 woningen op en bij het SuikerUnie-terrein. De Stadshavens zijn goed voor 3000 huizen. De Held 3 levert 1500 woningen op. Als straks Meerstad af is staan daar, inclusief de huizen aan de Eemskanaalzone, ongeveer 7000 woningen.

Groene wijk

De Eemskanaalzone wordt geen wijk met hoge woontorens van 50 tot 70 meter. ,,Complexen van enkele bouwlagen bij de P+R-terreinen sluiten we niet uit. Het wordt ook geen zee van eengezinswoningen’’, zegt Van der Schaaf. Of ook in de Eemskanaalzone betaald parkeren wordt ingevoerd, kan hij niet zeggen. ,,Daar hebben we niet over nagedacht. Het ligt niet voor de hand. Het wordt een groene wijk. Parkeren moet vooral op eigen terrein.’’

Petitie voor behoud bosje

De gemeente zegt dat Engelbert en Middelbert niet worden ‘opgeslokt’ door de stad. ,,Om dat te voorkomen, proberen we de verkeersstromen naar de nieuwe wijk en de dorpen los te koppelen. We leggen ook een nieuwe weg aan tussen de stad en Meerstad’’, aldus Van der Schaaf. De bedoeling is dat het deel van de Eemskanaalzone waar slibdepots liggen, groen blijft. In overleg met de inwoners van Engelbert en Middelbert wordt van de ‘woeste natuur’ deels een recreatief terrein gemaakt. ,,We hebben van buurt- en dorpsorganisaties een petitie gekregen. Ze willen behoud van het bosje en kijken naar recreatie.’’

Mountainbike Skillspark

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) zegt dat het gebied een Mountainbike Skillspark krijgt. ,,Er is grote behoefte aan een plek met een mooie route. Het SuikerUnie-terrein was in beeld, maar daar is het niet gelukt. De mountainbikers krijgen een stuk grond naast de P+R-voorziening. Het Skillspark Meerstad is het eerste plan waarmee we de slibdepots een andere bestemming geven.’’

Jongman zegt er wel bij dat de mountainbikers er tien jaar kunnen fietsen. Daarna krijgen ze waarschijnlijk een definitieve plek op de Broeklanden bij Harkstede.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen