Groningen is gedeeltelijk 'om': Zernikecampus in Stad wordt woongebied voor studenten

Foto: Kees van de Veen

De Zernike Campus in Groningen gaat onderdak bieden aan duizend vooral internationale studenten. Vóór de zomer verwacht wethouder Roeland van der Schaaf concrete plannen.

Daarmee lijkt de gemeente af te wijken van het tot nu toe gevoerde beleid rond studentenhuisvesting. Dat was er altijd op gericht studenten te integreren in de stad.

Van der Schaaf benadrukt echter, dat Zernike - waar maximaal duizend studenten gehuisvest worden - geen campus wordt naar Amerikaans voorbeeld of naar dat van Enschede, waar de studentenhuisvesting zoveel mogelijk is geconcentreerd rond de universiteit. ,,Het wordt niet een apart woonwijkje.’’

Zernike is nodig om vooral buitenlandse toestroom te bergen

De wethouder juicht de komst van studentenwoningen toe. Woningbouw is volgens hem goed voor Zernike en goed voor de stad.

Van der Schaaf ziet twee voordelen. Groningen heeft de beschikbare ruimte op de campus hard nodig om de groeiende toeloop van vooral buitenlandse studenten te huisvesten. De afgelopen twee jaar moesten tenten worden ingezet om de piek van nieuwe eerstejaars bij de start van het nieuwe studiejaar op te vangen.

Bovendien zorgen nieuwe bewoners voor meer levendigheid en daarmee meer sociale veiligheid op het nu vooral in de avond goeddeels verlaten Zernike. Daarbij kijkt Groningen in de eerste plaats naar buitenlandse studenten omdat vooral zij aangeven graag op een campus dicht bij hun collegezalen te wonen.

Nieuwbouwplannen verlichting in stadswijken

De nieuwbouwplannen geven wel enige verlichting in de stadswijken. Daar groeit het aantal studentenhuizen de laatste jaren hard en klagen bewoners over overlast.

,,Maar daar is het niet om te doen’’, benadrukt Van der Schaaf. ,,Daarvoor zetten duizend kamers te weinig zoden aan de dijk op een totaal van veertigduizend studenten.’’

menu