Groninger Bodem Beweging vormt juridisch fonds

FOTO ARCHIEF DVHN

De Groninger Bodem Beweging (GBB) richt een stichting op om juridische procedures te voeren voor gedupeerden van de gaswinning.

De stichting die de naam 'Recht voor Groningen' krijgt, is volgens de GBB nodig omdat de NAM en minister Henk Kamp ondanks gedane beloftes gedupeerden van de gaswinning niet zomaar en niet ruimhartig compenseren voor geleden schade.

Steeds vaker moeten gedupeerden hun recht bij de rechter afdwingen. Voor velen is dat een hoge drempel. Het kost veel tijd en energie en vaak geven ze de strijd daarom op.

Schadeafhandeling, versteviging en compensatie

De GBB wil gedupeerden helpen door proefprocessen te voeren met het doel jurisprudentie te vormen. Daarmee moeten de rechten van de burgers en de plichten van de NAM duidelijk omschreven worden. Het gaat daarbij over schadeafhandeling, versteviging en compensatie.

Het directe doel van de stichting 'Recht voor Groningen' is geld in te zamelen om deze processen te kunnen voeren. Voor het fonds wordt met de pet rond gegaan onder leden van de GBB. Ook andere organsiaties en particulieren worden om een bijdrage aan de jas getrokken.

menu