Groninger landbouw wil miljoenen voor Nationaal Programma

Landbouwers zetten hun trekkers op een dieplader voor de reis naar Den Haag waar een debat over de aardbevingen in Groningen werd gehouden. Foto Huisman Media

De Groninger landbouw wil een grotere rol spelen in de ontwikkeling van het Groningen na de gaswinning. LTO Noord kondigt een reeks projecten aan die samen vele tientallen miljoenen kosten.

Volgens LTO Noord komt de landbouw nu onvoldoende voor in het Nationaal Programma Groningen (NPG). ,,Terwijl juist in de landbouw volop kansen en mogelijkheden voor de ontwikkeling van Groningen’’, zegt LTO-bestuurder Alma den Hertog.

,,Met maatschappelijke instanties als het onderwijs en bewoners willen we graag samenwerken aan de toekomst.’’

1,15 miljard

In het NPG maken rijk, provincie en tien gemeenten in het aardbevingsgebied afspraken over de ontwikkeling van Groningen na de gaswinning. Er is 1,15 miljard uitgetrokken om van Groningen een leefbaar en toekomstbestendig gebied te maken.

Het programma volgt drie lijnen:

-leefbaarheid

- energietransitie/klimaat

-economische versterking

Landbouw niet genoemd

Den Hertog: ,,In alle drie de programma’s kan de landbouw nadrukkelijk een rol spelen. In de programma’s over leefbaarheid en economie wordt de landbouw niet eens genoemd. Dat verwondert ons.’’

Groene apothekers

Volgens de LTO-bestuurster bepalen boeren het Groninger landschap voor een groot deel. ,,Boeren zijn daarnaast trots op hun product en vertellen er graag over. Ze leveren het fundament voor gezonde voeding, ze kunnen een belangrijke rol spelen als groene apothekers.

Ook in de andere twee programma’s wordt landbouw sporadisch genoemd, zegt Den Hertog. ,,De landbouw speelt een belangrijke rol in de werkgelegenheid in Groningen. Samen met het onderwijs willen we in blijven haken op veranderingen in de landbouw.’’

Precisielandbouw

Die veranderingen hebben volgens LTO bijvoorbeeld te maken met de rol van de landbouw als energieleverancier. Maar ook zaken als precisielandbouw, terugdringen van schadelijke uitstoot, hergebruik van grondstoffen en reductie van voedselverspilling spelen een rol.

Op al die gebieden heeft LTO 25 projecten ontwikkeld waarmee de landbouw aan de slag wil in Groningen.

Enkele tientallen miljoenen

Kosten? ,,Enkele tientallen miljoenen’’, zegt Den Hertog. ,,We willen graag in gesprek met de gedeputeerde over het precieze bedrag. Het gaat erom dat we samen met de provincie en instanties de uitdaging aan willen gaan.’’

Schade

De aardbevingen als gevolg van de gaswinning hebben ook in de landbouw forse schade opgeleverd. Zichtbaar aan boerderijen en schuren, maar vaak onzichtbaar aan kelders, drainagesystemen in de grond of een verandering van de bodemstructuur.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen