Groninger studenten onderstrepen noodzaak actieplan tegen burn-out

Sjoerd Kalisvaart van de Groninger Studentenbond

Groninger studentenorganisaties onderstrepen de noodzaak van het aangekondigde actieplan van universiteiten en hogescholen tegen burn-out klachten onder studenten.

De landelijke studentenvakbond (LSVb) deed onderzoek, waaruit blijkt dat 34,6 procent van de studenten een verhoogde kans op een burn-out heeft. Ook de Hogeschool Windesheim in Zwolle, die nauw bij het actieplan is betrokken, deed onderzoek onder studenten tussen december 2017 en maart 2018. Een kwart van de studenten heeft burn-out klachten. Een op de zeven kampt met angst- en depressieklachten.

Zon schijnt en Universiteitsbibliotheek zit vol

De Groninger Studentenbond van de Rijksuniversiteit Groningen onderstreept de noodzaak tot maatregelen. ,,Dit probleem speelt al jaren’’, zegt voorzitter Sjoerd Kalisvaart (21). ,,Ook studenten in Groningen hebben er last van.’’

De zon schijnt zaterdag overvloedig, maar in de stampvolle Universiteitsbibliotheek heerst een gedisciplineerde stilte. Kalisvaart: ,,Veel studenten moeten nu hard studeren voor hun tentamens. Ik denk niet dat er nog een tafel vrij is.’’

De studentenbond presenteerde in september vorig jaar een onderzoek naar stress onder studenten. ,,Van de 560 deelnemers zei twee derde dat ze last hadden van psychische stress. Er wordt ook ontzettend veel van studenten gevraagd. De druk is hoog om binnen vier jaar af te studeren. Universiteiten krijgen alleen maar geld voor studenten die binnen de afgesproken periode hun diploma halen. Bovendien is de studiefinanciering vervangen door het leenstelsel, waardoor de angst voor schulden toeneemt.’’

Excellente studenten

Maar ook het ambitieniveau speelt een belangrijke rol. ,,Universiteiten willen tegenwoordig zoveel mogelijk excellente studenten. Dat betekent dat je niet alleen goede cijfers moet halen, maar ook dat je daarnaast nog allerlei allerlei activiteiten moet ontplooien. Zoals een studentassistentschap bij een hoogleraar.’’

Geschiedenisstudent Christiaan Brinkhuis (21) stopte daarom anderhalf jaar geleden met zijn bijbaan. ,,Ik richt me nu helemaal op de extra functies. Ik ben nu bezig met mijn master. Daar staat een jaar voor, maar ik trek er twee jaar voor uit, zodat ik genoeg tijd heb voor de extra activiteiten waardoor ik straks beter voorbereid op de arbeidsmarkt terechtkom.’’

Zoeken naar de studentenpsycholoog

En als studenten voor hulp bij de universiteit aankloppen, is het nog maar de vraag of ze die krijgen. Kalisvaart: ,,De studentenpsychologen zijn onvindbaar en als je ze al vindt, dan is er een lange wachtlijst.’’

Hanzehogeschool

Ook studenten van de Hanzehogeschool kampen met stress. ,,Daar hebben we de afgelopen jaren echt beleid op gemaakt door zowel met de opleidingen als met de studenten daar over te praten’’, zegt fractievoorzitter Sebastiaan Alting van Geusau van de Hanze Studentenbelangen Vereniging (HSV). ,,De HSV maakt zich hard om de huidige hoeveelheid decanen nog verder uit te breiden en wil deze mogelijkheid nog meer onder de aandacht van studenten brengen.’’

Het actieplan

Het actieplan wil onder meer betere begeleiding tijdens de eerste weken wanneer studenten aan een nieuwe studie beginnen. Maar ook de toegankelijkheid van studentenpsychologen, weerbaarheidstrainingen, jaarlijkse contrale van studenten naar hun geestelijke gezondheid en begeleidng van docenten moet beter.

menu