Werkgroep Ransuilen Groningen en Landschapsbeheer Groningen zijn op zoek naar uilskuikens van de ransuil. Als de vogels op ‘een bereikbare hoogte’ zitten worden ze voorzien van een vaste pootring. Daarmee krijgt de vogel een identiteit en kan hij zijn leven lang worden gevolgd.

,,De eerste kuikens worden nu gesignaleerd’’, zegt Irene Lantman, ecoloog van Landschapsbeheer Groningen. De twee nu bekende broedgevallen dateren van half en eind mei, ,,Dat is laat, maar daar is een goede verklaring voor.’’

Koud en nat voorjaar

Lantman wijt het laat beginnen met broeden, half mei, begin juni, aan het koude en natte voorjaar, dat ook nog eens lang duurde.

,,Daardoor waren er weinig muizen beschikbaar, net genoeg voor de uilen om zichzelf te onderhouden. Zo’n situatie, waarin de weersomstandigheden niet optimaal zijn en voedsel schaars, zet de uilen niet aan tot broeden. De vogels zijn in staat dat uit te stellen totdat de omstandigheden verbeteren.’’

Hoogste aantal in elf jaar

Jonge ransuilen worden, in tegenstelling tot kerkuilen, weinig geringd. Kerkuilen en ransuilen zijn beide bedreigd, maar de kerkuil geldt als een wat aansprekender vogel.

In het telseizoen 2019/2020 werden 1001 ransuilen op 94 roesten (slaapplaatsen) geteld. Het hoogste aantal in de elf achtereenvolgende winters dat ransuilen door vrijwilligers van de Werkgroep Ransuilen Groningen worden geïnventariseerd.

Voorzien van vaste pootring

Werkgroep Ransuilen Groningen en Landschapsbeheer Groningen roepen alle Groningers op via de websites van de organisaties broedgevallen in kunstnesten en natuurlijke nesten te melden. Zo krijgen de organisaties een beeld van het aantal broedgevallen en broedsuccessen van de Groninger ransuilen.

Uilskuikens op een bereikbare hoogte worden voorzien van een vaste voetring. Daarmee worden het herkenbare vogels en kan hun levensverhaal in kaart worden gebracht. ,,Want het gevolg van het niet-ringen is dat we heel weinig weten over wat er met de ransuilen gebeurt, nadat ze zijn uitgevlogen’’, aldus Lantman. ,,Waar trekken ze naartoe, nadat het zelfstandige vogels zijn geworden?’’

Vogels herkenbaar maken

,,Waar vinden de in Groningen groot geworden ransuilen hun partners en waar gaan ze broeden? Hoe oud worden ze eigenlijk? Allemaal vragen waar we door uilskuikens te ringen, en zo de vogels herkenbaar te maken, te kunnen volgen, antwoord op hopen te krijgen.’’

Van de 60 door Landschapsbeheer Groningen opgehangen broedmanden, zijn er twee in gebruik genomen. Lantman ziet bij ransuilen en broedmanden eenzelfde tendens als bij koolmezen en nestkasten: het duurt even voordat ze er gebruik van maken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen