Groningers doen aardbevingsoefening: 'De eerste uren zijn we op elkaar aangewezen'

Leerlingen van basisschool De Zaaier in Delfzijl kregen in december 2016 les over aardbevingen. Foto: Archief Jan Zeeman

Zaterdag oefenen bevolking en hulpdiensten voor het eerst in Zuidwolde op realistische wijze om te gaan met de gevolgen van een aardbeving.

In Noord-Groningen zijn al enkele dorpen die burgerhulp organiseren voor een mogelijk zware aardbeving. Wilma Mansveld, directeur van de Veiligheidsregio Groningen, juicht de inzet van burgers toe. ,,Bij de aanpak van een ramp in het bevingsgebied willen we burgerhulp een plek geven.’’

Bij de oefening van zaterdag in Zuidwolde is het uniek dat de inwoners al vanaf juni aan het brainstormen zijn met de Veiligheidsregio. Mansveld: ,,De bevolking is toe aan een stevige oefening. Je kunt niet zeggen dat ze er zin in hebben, maar ze willen ervaren wat er kan gebeuren. Niemand weet hoe groot de effecten van een zware beving kunnen zijn. Dat valt heel moeilijk in te schatten.’’

Je kunt de omstandigheden nooit precies oefenen

Het is afhankelijk van het epicentrum, het tijdstip van de ramp en de kracht van de beving. Je kunt de omstandigheden nooit precies oefenen. Zijn mensen in de spits onderweg of liggen ze ’s nachts op bed? Is er een school met kinderen of op zondag een kerk ingestort?

Mansveld: ,,De eerste tijd na een zware beving zijn mensen op elkaar aangewezen. Je weet nooit precies wanneer brandweer, ambulances en het leger op de stoep staan. Hulpverleners die in het rampgebied wonen, zullen in eerste instantie oog hebben voor hun naasten. Dat lijkt me logisch. Hulpdiensten die elders uit Groningen komen, moeten zich eerst organiseren. Er zit altijd een vertraging in.’’

Mensen zoeken samen naar oplossingen

Volgens Mansveld is het belangrijk de zelfredzaamheid van de bevolking te oefenen. ,,Mensen hebben daar behoefte aan, omdat daarmee levens gered kunnen worden. Deze oefening is niet bedoeld om aan te geven hoe erg het allemaal kan zijn. Het is geen demonstratie.’’

De Veiligheidsregio heeft vooraf niet verteld hoe mensen moeten handelen. ,,Iedereen heeft capaciteiten en brengt zijn eigen kennis en kunde mee. Wat je bij rampen ziet, is dat mensen bij een gedeeld probleem samen naar oplossingen zoeken. Mensen die goed zijn in het verwijderen van omgewaaide bomen, pakken een zaag. Dat geldt ook voor de EHBO’er die weet hoe hij eerste hulp moet verlenen.’’

Achter de schermen

Na de veldoefening op zaterdag oefenen de hulpdiensten en de gemeentebestuurders van de Veiligheidsregio maandag 26 november achter de schermen het gehele scenario van een bevingsramp. De nadruk ligt dan op de wijze waarop de hulpverlening wordt ingezet.

Na de beving moeten de gevolgen op een rij worden gezet en is herstel nodig. Vrijdag 30 november komen bestuurders en directies van hulpdiensten bij elkaar in Appingedam om na de veld- en crisisoefening van de gefingeerde beving plannen te maken voor dat herstel.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen