Gemeente grijpt in: Groningers mogen huis niet meer volledig verhuren via Airbnb

Airbnb zorgt ook in Groningen voor steeds meer toeristische overnachtingen in woonwijken. De gemeente trapt op de rem. Foto: Archief ANP

Groningen legt de toeristische verhuur van woningen aan banden. Via platforms als Airbnb mogen voortaan nog hooguit twee kamers per huis worden verhuurd.

Met die maatregel reageert Groningen op het groeiend aantal huizen in de stad die hun woonfunctie verliezen en alleen nog aan toeristen worden verhuurd.

Kleine duizend Airbnb-huizen in stad Groningen

Volgens onderzoek in opdracht van de gemeente worden inmiddels een kleine duizend woningen in Groningen verhuurd via Airbnb, waarvan circa 16 procent het hele jaar rond.

In vergelijking met de 25.000 Airbnb-huizen in Amsterdam zijn dat geen schokkende cijfers, oordeelt wethouder Roeland van der Schaaf. Toch trapt de gemeente op de rem. Verhuur van complete woningen is voortaan taboe.

Ook in Groningen duiken steeds meer investeerders op deze lucratieve markt. Zij bieden huurhuizen niet aan voor permanente bewoning, maar uitsluitend nog een tegen veel hogere prijs voor toeristische overnachtingen of als ‘shortstay’-adres voor enkele weken of maanden.

‘Zorgwekkend’: Woningen gekocht voor toeristische verhuur

,,Een zorgwekkende ontwikkeling’’, vindt wethouder Van der Schaaf. De toeristische verhuur van woningen zet extra druk op de toch al gespannen woningmarkt in Groningen, dat de komende jaren fors moet bijbouwen om in de groeiende vraag naar huurhuizen te kunnen voorzien.

Bovendien zorgen Airbnb-gasten voor overlast in woonwijken, stelt Van der Schaaf. Vooral uit de Schildersbuurt krijgt de gemeente volgens hem veel klachten van wijkbewoners. Ook hotelbedrijven in de stad klagen over valse concurrentie door Airbnb, dat zich onttrekt aan de regels die voor de reguliere horeca gelden.

Registratie- en meldplicht voor verhuurders wordt verscherpt

Anders dan Amsterdam denkt Groningen echter nog niet aan verdergaande maatregelen. Pogingen in de landelijke hoofdstad om logiesbelasting te heffen voor Airbnb-overnachtingen, verlopen volgens Van der Schaaf moeizaam. De opbrengst staat bovendien nauwelijks in verhouding tot de kosten van controle en handhaving.

Wel voert Groningen een registratie- en meldplicht in voor Airbnb-verhuurders en andere aanbieders van toeristische overnachtingsadressen. Huiseigenaren die dat verzuimen, riskeren een forse boete als ze worden betrapt. Een wetswijziging die het kabinet nu voorbereidt, geeft gemeenten ruimere mogelijkheden om op te treden.

Niet onder de indruk

Herman van der Poel, directeur van de Best Western Hotels in Groningen en tevens bestuurslid van Hoteloverleg Groningen, is niet onder de indruk van de nieuwe gemeentelijke regelgeving. ,,Wij hebben altijd gezegd dat er een gelijk speelveld moet zijn voor hotels en kamers die via platforms als Airbnb worden aangeboden, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, brandpreventie, legionellabeheersing en toeristenbelasting. Dat is nog steeds niet het geval.’’

De nieuwe regel dat particulieren maar twee kamers per huis voor toeristische verhuur mogen aanbieden, gaat Van der Poel niet ver genoeg. In andere grote steden geldt een maximum aantal verhuurdagen per jaar. In Amsterdam is dat aantal vorig jaar verlaagd van zestig naar dertig dagen. ,,Graag willen we ook zo’n maximum van dertig dagen of minder in Groningen.’’

menu