Groningers vooral bezorgd over krimp en aardbevingen

Veel Groningers maken zich zorgen over het verdwijnen van voorzieningen zoals een school of supermarkt. Ook de gevolgen van de aardbevingen is reden voor ongerustheid.

Dat concludeert het Sociaal Planbureau Groningen op basis van recent onderzoek onder bijna 2000 leden van een panel. Deze mensen konden hun mening geven over hoe ze de toekomstige leefbaarheid van hun dorp of wijk zien.

Natuur, rust en ruimte

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste Groningers positief zijn over de toekomst van hun leefomgeving. Ze noemen daarbij vooral de aanwezigheid of nabijheid van voldoende basisvoorzieningen, zoals te vinden in de stad Groningen.

Ook natuur, rust en ruimte, een goede sfeer en fijne contacten met buurtgenoten dragen bij aan een positieve kijk op de toekomst. Panelleden spreken specifiek over voldoende plannen voor levensloopbestendige woningen waarmee mensen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen als ze ouder worden.

Leegstand

Het Sociaal Plan Bureau wijst er op dat ongeveer één op de vier inwoners in het aardbevingsgebied en de krimpregio’s zich ‘veel zorgen’ maken over de toekomst. ,,Volgens veel panelleden loopt de leefbaarheid van een dorp of wijk snel achteruit als er geen voorzieningen meer zijn, zoals een school of supermarkt.’’

De zorgen over de gevolgen van aardbevingen spitsen zich toe op leegstand, leegloop, verpaupering en woningschade. ,,Maar panelleden maken zich ook ongerust over de gevolgen voor de woningwaarde, verkoopbaarheid en gezondheidsklachten.’’

Alternatieve energie

De onderzoekers vroegen de panelleden wat ze zouden doen als ze met 100.000 euro de leefbaarheid in hun dorp of wijk konden verbeteren. Daaruit bleek dat inwoners het geld vooral zouden uitgeven aan het stimuleren van alternatieve energie en verduurzaming van panden.

Ook hebben Groningers geld over voor het instandhouden van voorzieningen, het bevorderen van werkgelegenheid en het aardbevingsbestendig maken van woningen en gebouwen.

Uit het onderzoek komt overigens naar voren dat de helft van de ondervraagde Groningers neutraal is over de toekomst van de eigen woonbuurt.

menu