Gronings drugsbeleid wordt aangepast

De gemeente past het sluitingsbeleid van drugspanden aan. Volgens burgemeester Den Oudsten wordt in de huidige situatie met twee maten gemeten.

Particuliere verhuurders zouden onder de bestaande regelgeving meer kans lopen een pand te moeten sluiten dan woningcorporaties. De burgemeester besprak de beleidsverandering gisteren bij de presentatie van het nieuwe drugsbeleid.

Damoclesbeleid

Als de politie een drugspand vindt, meldt ze dit bij de burgemeester. Onder het zogeheten Damoclesbeleid mag Den Oudsten vervolgens besluiten het desbetreffende pand (tijdelijk) te sluiten. Indien hij zijn bevoegdheid gebruikt, wordt de pandeigenaar allereerst van het voornemen op de hoogte gesteld.

De eigenaar kan daadwerkelijke sluiting voorkomen door tijdig en aantoonbaar effectieve maatregelen tegen de illegale praktijken te treffen. In de praktijk blijken woningcorporaties vaker dan particuliere verhuurders door te hebben dat een pand onrechtmatig gebruikt wordt. Dit komt onder meer doordat verenigingen mensen in dienst hebben om onderhouds- en veiligheidsaspecten te controleren.

Zelf ingrijpen

Als Groningse corporaties drugsgerelateerde onraad ruiken, gaan ze zelf over tot het ontbinden van huurcontracten. Door zelf in te grijpen voorkomen ze politieopsporing en melding bij de burgemeester. Hiermee ontspringen ze dus ook de mogelijke gevolgen van een sluitingsdans.

In het aangepaste drugsbeleid hebben gemeente en woningcorporaties afgesproken dat de verenigingen in dergelijke gevallen voortaan zelf de burgemeester informeren. Door de nieuwe afspraak wordt de toepassing van het Damoclesbeleid voor zowel particulieren als corporaties gelijk getrokken.

Coffeeshops

In zijn presentatie benadrukte Den Oudsten ook de verscherpte aanpak van coffeeshops die minderjarigen binnenlaten. Een eerste constatering zal een boete opleveren en een tweede zal leiden tot verlies van de gedoogbeschikking.

Om jongeren en cannabisverkoop uit elkaar te houden zijn voorwaarden rond het afstandscriterium ook aangepast. Coffeeshops moeten voortaan niet alleen minimaal honderd meter van lagere en middelbare scholen verwijderd zijn, maar ook van MBO-scholen. Deze wijziging geldt alleen voor nieuw te vestigen coffeeshops.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.