Groningse gemeenten vinden het bod aan het rijk voor de duurzame opwekking van elektriciteit in 2030 ambitieus en realistisch. Het voorstel moet nog wel met de bevolking worden besproken.

Dat blijkt uit het concept voor de Regionale Energie Strategie (RES) van gemeenten, provincie en waterschappen.

In het stuk staat dat windmolens en zonnepanelen op Gronings grondgebied over tien jaar 5,7 Terrawattuur (TWh) elektriciteit produceren. Dat is een aanzienlijk deel van de landelijke opgave van 35 TWh. Als het gaat om windenergie is de provincie Groningen een van de koplopers in Nederland. Ook de zonneparken schieten als paddenstoelen uit de grond.

De Groningse stuurgroep die de energiestrategie voorbereidt, noemt de optelsom van bestaande en beoogde plannen in de twaalf gemeenten, de provincie en de waterschappen haalbaar. Met hun voorstel gaat ze in op het uitdrukkelijke verzoek van het rijk om uitvoering te geven aan het Klimaatakkoord van 2019. Doel daarvan is de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent te verminderen. In 2050 moet de energieproductie in Nederland 100 procent energieneutraal zijn.

Gemeenten willen discussie niet afraffelen

De Groningse gemeenten bepalen ieder voor zich hoeveel energie er binnen de eigen grenzen duurzaam wordt opgewekt en waar dat gebeurt. Het Groningse bod aan ‘Den Haag’ zou deze maand worden besproken met raadsleden in de twaalf gemeenten. Door de coronacrisis zijn de bijeenkomsten afgelast. De discussie vindt op een later tijdstip plaats. Gemeentebesturen willen de discussie over mogelijk nieuwe locaties voor de productie van wind- en zonne-energie niet afraffelen.

Hylke Westra, voorzitter van de stuurgroep RES, verkiest zorgvuldigheid boven snelheid. ,,We hebben het bod op papier gezet. Op 1 oktober moet het concept in Den Haag liggen. Volgend jaar juli moet het definitieve plan klaar zijn. In ieder geval nemen we alle tijd om het stuk in alle openbaarheid in gemeenteraden en met burgers te bespreken.’’

Het kan niet zo zijn dat de overheid over haar burgers heen walst, zegt de Werkgroep Democratie Energie, een groep kritische bestuurders en wetenschappers. Volgens hen zou het slecht zijn als het rijk met een noodwet in de hand gemeenten dwingt zonder serieus overleg met inwoners hun aandeel in de Regionale Energie Strategie er doorheen te jassen.

Lusten en lasten eerlijker verdeeld

Met dit bod laat Groningen zien wat het beleid van de gemeenten is en welke plannen er zijn. Een aantal gemeenten heeft ze niet allemaal letterlijk op de kaart gezet. Volgend jaar geven ze zoekgebieden aan, waarna de locaties nadrukkelijker in beeld komen. Om een project te kunnen uitvoeren, moeten ontwikkelaars steun verkrijgen van de lokale bevolking. Er wordt uitdrukkelijk gekeken naar een deel lokaal eigenaarschap van wind- en zonneprojecten. Op die manier moeten anders dan nu het geval is lusten en lasten eerlijker worden verdeeld.

Gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) zegt dat gemeenten daar verschillend mee omgaan. ,,Sommige gemeenten zijn gaan onderhandelen met ontwikkelaars. Allemaal willen ze niet zomaar een vergunning geven. Er moet contact worden gezocht met inwoners. Organiseer je als gemeente die avonden zelf of laat je dat aan de ontwikkelaar over? Je kunt het ook samen doen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen