De subsidieregeling voor herstel van funderingsschade in Woltersum is specifiek voor dit dorp en kan niet zomaar worden uitgebreid naar de rest van de gemeente Groningen.

Dat zegt wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) die zijn handen meer dan vol heeft aan het oplossen van deze ingewikkelde bevingsellende in dit dorp. Bij de afronding van een proef in Woltersum werden dertien panden die zwaar zijn beschadigd door de gaswinning en de bevingen op last van de gemeente onderzocht op funderingsschade.

Dat gebeurde omdat het met de aanpak van de funderingsproblematiek in het gasgebied door het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) niet wil vlotten. IMG, NAM en rijk schuiven in een oeverloze discussie over de oorzaak van deze schade de hete aardappel naar elkaar toe. De gemeente subsidieerde het onderzoek voor tien mille per woning en stelde maximaal een ton beschikbaar voor herstel van de fundering. Uiteindelijk moesten zeven funderingen worden hersteld. Bij zes bleek dit niet nodig.

Alleen panden binnen de bebouwde kom

De proef is aanleiding om ongeveer 169 panden in Woltersum te onderwerpen aan een funderingsonderzoek. Raadslid Julian Bushof (PvdA) vraagt of ook gebouwen die net buiten de bebouwde kom liggen kunnen worden meegenomen. Volgens wethouder Van der Schaaf gebeurt dat niet. Sander Claassen (D66) gooide een balletje op voor eigenaren van panden met funderingsschade in Haren, Onnen, Noordlaren en Glimmen. Ook zij vissen achter het net.

‘Architect aan Zet’

De gemeente heeft 18,5 miljoen euro uitgetrokken voor Woltersum. Gedupeerden kunnen daar op kosten van de gemeente gebruik maken van een onafhankelijk architect. Dat gebeurt als ze herstel van (funderings)schade, versterking en verduurzaming van de woning in een keer willen aanpakken. Gekeken wordt naar mogelijkheden om de woning toekomstbestendig te maken met bijvoorbeeld de verplaatsing van een slaapkamer naar de begane grond. Voor deze aanpak ‘Architect aan Zet’ hebben zich al een flink aantal Woltersummers aangemeld.

Van der Schaaf: ,,We pakken dit dorp met een subsidieregeling aan omdat het daar gaat om een hele specifieke situatie. We proberen daar drie dingen in een keer aan te pakken. U vraagt: zou je niet meer kunnen doen en dan het liefst in meerdere dorpen? Nee, dit geldt voor afgebakend gebied in Woltersum.’’ Kritiek op de aanpak is er ook. ,,Er is een aantal lessen te leren. Er wordt veel van de bewoners gevraagd. De versterkingsoperatie is geen pretje. Je hele huis gaat overhoop’’, aldus de wethouder.

Druk zetten op aannemer

De bouwkosten zijn gestegen en de aannemers zitten met een personeelstekort. Dat geeft bij de bewoners veel stress. Raadslid René Staijen (Stadspartij) wil dat de gemeente druk zet op de aannemer en dat deze ‘wat normaler tegen mensen reageert’. De wethouder zegt dat de gemeente deze zorg al bij de aannemer heeft neergelegd. ,,Of hij het daarna goed gedaan heeft laat ik even in het midden.’’ Als het aan de gemeente ligt, moet de klus binnen drie jaar geklaard zijn.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen