De waarschuwing voor de Groningse uitgeverij De Blauwe Tijger in het terrorismerapport van de NCTV is volgens eigenaar Tom Zwitser ‘een aanval op de persvrijheid’.

In de nieuwste dreigingsanalyse noemt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Pieter-Jan Aalbersberg De Blauwe Tijger een ‘ultraconservatieve uitgeverij’ die fungeert als doorgeefluik van anti-overheidspropaganda, nepnieuws en complottheorieën. De uitgeverij steunt een boerenprotestgroep financieel. Verschillende groepen vinden elkaar in anti-overheidsdenken, constateert de NCTV in de paragraaf waarin ook de uitgeverij wordt genoemd.

‘Staatspropaganda’

,,De NCTV insinueert van alles, maar maakt niks hard”, zegt uitgever en filosoof Zwitser. Hij zegt naar aanleiding van het rapport in gesprek te willen met Aalbersberg. Zwitser spreek van ,,een aanval op de persvrijheid en meningsuiting”, die komt doordat ,,de NCTV letterlijk verwacht dat alle media staatspropaganda moeten brengen.”

Volgens Zwitser moet het noemen van zijn uitgeverij in het rapport worden gezien als een wraakactie, omdat De Blauwe Tijger in zijn online talkshow regelmatig klokkenluiders aan tafel heeft die zaken aan het licht brengen die de overheid niet in de openbaarheid wil hebben. ,,We weten inmiddels hoe de overheid werkt”, aldus Zwitser. ,,Ze zijn rancuneus en betalen graag terug. Niet met gelijke munt, maar met tienvoud of meer aan kracht. Plug wordt doodgezwegen, maar ze pakken de boodschapper.” Plug is Huig Plug, die deze week justitieminister Sander Dekker beschuldigde van liegen.

‘Zijn dat allemaal terroristen?’

Zwitser geeft toe dat zijn uitgeverij afgelopen zomer 2 euro per verkocht boek doneerde aan boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF). ,,Een totaal transparante en aangekondigde zomeractie”, aldus de uitgever. ,,Het is heel bizar: FDF ontvangt meer giften van bedrijven en personen. Zijn dat allemaal terroristen? Waarom wordt juist dat dan aangevoerd om ons tot gevaar te bombarderen?”

In de online uitzendingen van De Blauwe Tijger schuiven publicisten en opiniemakers uit rechtse hoek aan, onder wie Syp Wynia en Sietske Bergsma. De uitgeverij publiceert boeken van dwarse denkers uit hetzelfde deel van het spectrum, onder meer op het gebied geopolitiek, de werking van de media en invloed van de islam.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen