Grootegast krijgt azc

Grootegast krijgt een asielzoekerscentrum (azc) voor driehonderd personen op het perceel Bovenweg 19.

Het college van burgemeester en wethouders heeft met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) hierover een overeenstemming bereikt.

Naar verwachting krijgen de eerste asielzoekers in de loop van 2017 onderdak in het nog nieuw te bouwen asielzoekerscentrum.

Op het terrein worden in ieder geval vijf jaar vluchtelingen opgevangen. Met wederzijdse instemming kan deze periode nog eens met vijf jaar worden verlengd.

Er staat op dit moment een boerderij op de locatie waar het asielzoekerscentrum moet komen, maar deze wordt afgebroken.

Tijdens de gemeenteraad van Grootegast op 26 januari ontstond zoveel discussie over het asielzoekerscentrum voor vijfhonderd personen aan de Legolaan, dat er niet werd ingestemd met het voorstel.

Via een motie werd het college van burgemeesters en wethouders opgeroepen op zoek te gaan naar een alternatieve locatie voor de opvang van niet vijfhonderd maar maximaal driehonderd personen.

Het asielzoekerscentrum in Grootegast leek een maand geleden weer even van de baan. De gesprekken tussen een particuliere grondeigenaar en het COA waren stukgelopen. De gemeente was daarna terug bij af en kon opnieuw beginnen met de zoektocht naar een locatie. Die plek moest volgens de gemeente binnen twee kilometer van de kern van Grootegast liggen.

De locatie is nu gevonden aan de Bovenweg 19.

Tijdens een extra raadsvergadering op 14 juni wordt getoetst of het college heeft voldaan aan de voorwaarden die door de raad zijn gesteld in de motie van 26 januari.

De gemeente ziet in dat de komst van het azc veel vraagt van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Er is een klankbordgroep opgericht om de komst van het azc in goede banen te leiden.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.