Ondanks het tekort aan verpleegkundigen blijft de Hanzehogeschool Groningen als enige verpleegkunde-opleiding in Nederland een numerus fixus hanteren. Bijna 250 scholieren die verpleegkunde willen studeren lijken daardoor buiten de boot te vallen.

Het nijpende tekort aan verpleegkundigen is een van de oorzaken voor de overbelasting van de gezondheidszorg in coronatijd. Maar ook voor corona was er al een groeiend tekort aan verpleegkundigen en door de vergrijzing zijn de prognoses dat het tekort de komende jaren ernstiger wordt. De meeste hogescholen hebben daarom het maximum-aantal verpleegkunde-leerlingen afgeschaft. Alleen Groningen niet.

Volgens teamleiding Jornt de Vries van de Groningse Academie voor Verpleegkunde worden er in praktijk toch maar weinig studenten afgewezen. ,,Een deel van de studenten meldt zich ook aan voor een andere opleiding. De afgelopen jaren hadden we ook rond de zevenhonderd aanmeldingen maar viel vrijwel niemand buiten de boot. Uiteindelijk waren er maar 450 mensen die hun aanmelding verzilverden.’’

Tekort aan stageplekken

De Groningse HBO-v is met 450 eerstejaars-plekken de grootste verpleegkunde-opleiding van Nederland. Die grootte is volgens De Vries ook een van de redenen voor de numerus fixus. Nóg groter zou slecht zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. En er is een tekort aan stageplekken in de regio. ,,Voor de ontwikkeling van hun vaardigheden zijn onze studenten afhankelijk van stageplekken’’, zegt De Vries. ,,We kijken samen met het werkveld naar de mogelijkheden om te groeien, maar die zijn beperkt.’’

In het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde is de afgelopen jaren regelmatig gesproken over de numerus fixus. Voor 2018 hanteerden tien van de zeventien opleidingen zo’n studentenmaximum. Voor het schooljaar 2019-2020 was al afgesproken dat alle opleidingen hun numerus fixus zouden afschaffen en het aantal eerstejaars zouden opvoeren. Alleen voor de Hanzehogeschool geldt een uitzondering.

Drempel voor minder gemotiveerde studenten

De Groningse verpleegkunde-opleiding heeft het aantal van 450 eerstejaarsplekken afgelopen jaar niet verhoogd. De jaren ervoor is het aantal wel uitgebreid van 400 naar 450. Bovendien is de deeltijd-opleiding uitgebreid.

Volgens De Vries is verdere verhoging van het studentenaantal niet verstandig omdat dan de kwaliteit in geding zou zijn. ,,De fixus werkt als een extra drempel. We krijgen daardoor meer studenten die echt heel gemotiveerd zijn.’’

Dat blijkt volgens de Hanzehogeschool ook uit het aantal studenten dat uiteindelijk afstudeert. Dat ligt in Groningen procenten hoger dan in de rest van het land. De kwaliteit van de Groningse opleiding zou ook als hoger te boek staan. In de elsevier-ranglijst staat de opleiding op nummer 7 van de 22 verpleegkunde-opleidingen.

Jongeren uit Groningen en Drenthe die verpleegkunde willen studeren, kunnen overigens naast de Hanzehogeschool ook terecht in Leeuwarden en in Zwolle. Daar geldt geen numerus fixus.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen