Hanze en Alfa slaan brug tussen mbo en hbo

Hanze en Alfa slaan brug tussen mbo en hbo

De Hanzehogeschool en het Alfa-college in Groningen slaan met het project Schelpenburcht een brug tussen het middelbaar en hoger beroepsonderwijs.

De Hanzehogeschool en het Alfa-college in Groningen slaan met het project Schelpenburcht een brug tussen het middelbaar en hoger beroepsonderwijs.

Schelpenburcht is een samenwerking tussen de financiële opleidingen van Alfa-college Groningen en het Instituut voor Financieel Economisch Management van de Hanzehogeschool Groningen. De samenwerking beoogt de doorstroming van mbo naar hbo te versoepelen.

Op dinsdag 9 februari wordt de samenwerking gelanceerd.

Ongeveer 70 procent van de studenten van het Alfa stroomt door naar het hbo. Uit onderzoeken kwam naar voren dat mbo-studenten theoretisch gezien over een degelijke basiskennis beschikken, maar moeite hebben met analyseren, rapporteren en projectmanagement. Dit zijn hbo-competenties waaraan de studenten van het Alfa-college in project Schelpenburcht gaan werken.

Schelpenburcht is een fictief bungalowpark met kampeerterrein en recreatieve voorzieningen op Texel. De studenten van het Alfa-college vervullen tijdens het project de rol van een extern adviesbureau dat het bungalowpark voorziet van bedrijfseconomische adviezen. Een derdejaars klas van de opleidingen assistent-accountant en bedrijfsadministrateur gaat gedurende vijftien weken aan de slag met verschillende opdrachten. Deze zijn ontwikkeld door de Hanzehogeschool voor eerstejaarsstudenten van de opleiding Financieel Economisch Management.

menu