Op Zernike Campus  lopen nu geen studenten.

Hanzehogeschool Groningen overvallen door RUG die colleges tot september schrapt

Op Zernike Campus lopen nu geen studenten. Foto Luuk Steemers

De beslissing van de Rijksuniversiteit Groningen de fysieke colleges tot september te schrappen, heeft een hoop onrust veroorzaakt onder studenten van de Hanzehogeschool. ,,We kregen ontzettend veel telefoontjes en mailtjes’’, zegt bestuursvoorzitter Henk Pijlman.

Hij roept onderwijsinstellingen op vooral samen op te trekken. ,,Als iedereen voor zich beslissingen neemt, heeft dit ook voor anderen verregaande consequenties.’’

De Hanzehogeschool houdt de richtlijnen van de rijksoverheid aan dat de colleges tot 6 april online plaatsvinden. ,,Best mogelijk dat dit straks naar september wordt verplaatst, maar dat doen we dan pas na overleg met het RIVM. Het is onverstandig daar vanaf te wijken. Waarom wacht je niet even? We kregen een hoop reacties van studenten die wilden weten of wij ook pas weer in september met colleges beginnen en waarom we dat niet hadden verteld.’’

‘Ervoor zorgen dat dit de studenten zo weinig mogelijk geld kost’

De Hanze zet in op twee zaken. ,,We volgen de landelijke richtlijnen en we zorgen voor zo weinig mogelijk studievertraging voor de studenten, zodat dit ze ook zo weinig mogelijk geld kost.’’

Het schrappen van het fysieke onderwijs brengt alle opleidingen in de problemen. ,,Vooral praktijkopleidingen zoals de ALO, de dansschool en het conservatorium liggen grotendeels stil.’’ Over de laatste: ,,Er is vaak sprake van een op een onderwijs. Ja, je kunt natuurlijk thuis oefenen maar niet iedereen beschikt bijvoorbeeld over een piano.’’

Wel of geen stage lopen in een ziekenhuis?

Dan zijn er ook nog de studenten verpleegkunde die stage in een ziekenhuis lopen. ,,We laten de beslissing wel of niet te blijven aan de studenten zelf. Dat is niet bij alle zorgopleidingen zo eenvoudig. Sommige stages moet je gewoon lopen om een BIG-registratie te krijgen en zonder die registratie krijg je straks gewoon geen werk. Dit hebben we nog niet opgelost.’’

Zorgen over studievertraging

De beslissing van het college van bestuur van de RUG het fysieke onderwijs tot eind augustus uit te stellen, krijgt van zowel studenten als personeel begrip en bijval. Maar er zijn ook grote zorgen. ,,Wij denken dat het besluit van het college onvermijdelijk is en dat het tijdig nemen van dit besluit meer tijd en ruimte aan de docenten geeft om zich voor te bereiden op digitaal onderwijs’’, zegt Marieke Klijnstra van de fractie Studenten Organisatie Groningen die in de Universiteitsraad zit.

,,We waarderen de moeite die docenten en personeel hebben gestoken in het mogelijk maken van de voortgang van het online onderwijs enorm Het probleem op dit moment is dat niet al het onderwijs online gedaan kan worden, zoals de co-schappen bij geneeskunde studenten. Vergelijkbaar praktisch onderwijs wordt ook stil gelegd en dat is voor de studenten erg zorgwekkend. Het belangrijkste op dit moment is duidelijke en heldere communicatie richting studenten zodat zij weten wat er van hen verwacht wordt in de komende tijd, vooral tijdens de tentamenweken. Veel studenten riskeren een studievertraging door deze force majeure.’‘

Gereduceerd collegegeld?

,,Hoewel deze situatie onvermijdelijk en oncontroleerbaar is, willen we er graag voor zorgen dat studenten niet extra financiële lasten hoeven te dragen en zo min mogelijk benadeeld worden in deze situatie. Een mogelijke oplossing zou het select betalen zijn van vakken voor komend collegejaar die zij dit jaar hebben gemist door de crisis, dus een gereduceerd collegegeld. We zullen de mogelijkheden voorleggen aan het college van bestuur en samen zoeken naar de best haalbare oplossing, zodat de financiële en psychologische gezondheid van de studenten beschermd wordt.’’


Hoe nemen we tentamens af?

Ook de personeelsfractie in de Universiteitsraad toont begrip. ,,We vinden het vanzelfsprekend enorm jammer, maar het is niet anders’’, zegt Casper Albers. ,,Zeker qua colleges was het ook belangrijk dat er op korte termijn duidelijkheid kwam, die is er nu. Voor de „standaard colleges” werkt dit ook wel. Bij dingen als practica moet nog een oplossing gezocht worden.

Ik ben vooral benieuwd hoe we nu gaan tentamineren. Bij een aantal vakken gaat dit prima, bijvoorbeeld door studenten werkstukken laten schrijven. Vooral bij de vakken met honderden studenten is dit geen optie en zie ik ook zo snel geen alternatief. Maar de tentamenperiode van het volgende blok is pas in juni. Ik hoop dat er voor die tijd een werkbare oplossing is.’’

menu