Een burgerpanel van twintig Groningers wilde voor Toukomst plannen en ideeën belonen waar het lef en optimisme voor een mooier Groningen van af spat. Dat leidt bij de verdeling van 100 miljoen euro tot harde keuzes.

Groningers die je nooit hoort uit de tent lokken. Simpelweg met de vraag wat er nodig is om Groningen een oppepper te geven niet te laten wegzakken in de bevingsellende. De oogst op het online platform van Toukomst was 900 ideeën. Na een stemronde van het publiek, heeft een burgerpanel met een budget van 100 miljoen euro een keuze gemaakt uit 59 overgebleven plannen en ideeën.

loading  

Het boek met de uitverkoren projecten werd donderdag in de Mediacentrale in Groningen gepresenteerd. Aanvankelijk zouden er drie iconische projecten worden geselecteerd. Nu liggen er 44 projecten op tafel . Het laat zien dat het burgerpanel moeilijk kon kiezen. De vele uiteenlopende plannen kunnen, mits nader uitgewerkt, rekenen op bedragen variërend van 25 mille tot pakweg zes miljoen. Daaronder voedseltuinen, bezinningstoerisme en een film die de positieve kant van Groningen laat zien.

Landschap belangrijk om te koesteren

Wat opvalt is dat het burgerpanel zwaar hecht aan zorgvuldig behoud en vernieuwing van het Groninger landschap. Er komt een ‘landschapswerkplaats’ waar 30 miljoen wordt geïnvesteerd in plannen als ‘t Wad tot Stad, Kiekn & Doun, Van Aa naar Zee, Tiny Forests. Opvallend: vergroening van verlaten gaslocaties.

Het burgerpanel zet in het bijzonder in op ontwikkeling van Groninger kunst en cultuur. Er is zes miljoen voor een openluchttheater De Barst met daaraan gekoppeld een aardbevingsbelevingscentrum. Ook is er 3 miljoen voor Zummerbühne, een rondreizend theater dat samenwerkt met Gronings Vuur, een initiatief om theater te maken met professionals en jonge Groningers.

loading  

In het oog springt de toekenning van 3 miljoen aan ‘Nieuw Vakmanschap’, een soort ambachtsschool 2.0 voor de maakindustrie in Stadskanaal en omgeving. Ook wordt met 5 miljoen ingespeeld op de waterstofhype met een soort banenplan in deze sector.

Plannen voor herinrichting en herbestemming van ruimte en gebouwen krijgen ondersteuning van ‘Roemte!’. Dat is een nieuwe organisatie die geld investeert in dergelijke ontwikkelingen en een budget heeft van 22,5 miljoen euro.

Niet zomaar zak geld geven

Wie denkt dat de indieners van de gekozen projecten een zak geld op de stoep krijgen, heeft het mis. Ze moeten met uitgewerkte plannen komen waar het bestuur van het Nationaal Programma Groningen wel of geen klap op geeft. Bekeken wordt of een plan voor langere tijd in de benen kan worden gehouden. Is dat niet het geval dan vloeit het geld weer terug in de Toukomstkas.

loading  

Het burgerpanel wees ook veel projecten af die geen gevoelige snaar raakten of domweg niet werden begrepen. Daar zaten ook goed uitgewerkte projecten bij zoals ‘Een schat van waarde’, een televisiefilm over een jonge vrouw Zara. Volgens de makers zou de film een eerbetoon zijn aan de gedupeerden van de gaswinning en de bevingen.

Het advies van het Toukomstpanel en het Toukomstbeeld kun je hier downloaden:  https://provinciegroningen.sharefile.eu/d-sfd6ae7965a1d4149b2fcff31c015d408

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen