Meer dan 300 bewoners van Haren, Glimmen, Noordlaren, Onnen en Groningen maken bezwaar tegen de mogelijke aanleg van zonneparken op de Hondsrug.

,,Als je de landschappelijke waarde van de Hondsrug écht serieus neemt, is het heel onverstandig om daar zonneparken toe te staan’’, stelt woordvoerder Jan Wittenberg van de Stichting Landelijk Gebied Haren. ,,Zo raakt de wethouder alle vertrouwen en draagvlak voor de energietransitie kwijt.’’

Dorpen voelen zich overvallen

Volgens hem kan de gemeente Groningen dus maar één ding doen: een compleet nieuw beleidskader maken voor zonne-energie. Eentje waarin het landelijk gebied rond Haren niet is opgenomen als mogelijke locatie voor kleine zonneparken (tot 10 hectare groot). Die opvatting delen de dorpsverenigingen van Glimmen, Onnen, Noordlaren en Haren, maar ook ruim 300 individuele bewoners uit de hele gemeente Groningen die een brief met bezwaar naar de gemeente stuurden.

Het verbaast Wittenberg niets dat zoveel mensen geen heil zien in zonneparken op het groene grondgebied van de voormalige gemeente Haren. ,,Ik heb niet één persoon gesproken die het plan wel goed vindt. Mensen zijn echt boos en verontwaardigd’’, zegt hij.

Dat komt niet alleen door zorgen over de effecten op natuur en landschap - de Hondsrug is door UNESCO als geologisch erfgoed aangemerkt - maar ook doordat de dorpen zich overvallen voelen. Het steekt dat wethouder Philip Broeksma (GroenLinks), die over de energietransitie gaat én dorpswethouder is voor Haren, niet eerder het gesprek met bewoners aanging over zonne-energie.

Van ‘nee tenzij’ naar ‘ja mits’

,,In september 2019 is de eerste fase van deze plannen al door de gemeenteraad vastgesteld’’, zegt Wittenberg. ,,Toen werd er een interactief proces aangekondigd met alle betrokkenen. We hebben de wethouder sindsdien meerdere malen gesproken en nooit heeft hij ook maar iets genoemd over zonneparken in dit gebied. Geen enkel signaal hebben we gekregen.’’

Daar zag Broeksma geen aanleiding voor omdat er volgens hem niets verandert ten opzichte van het bestaande beleid van de voormalige gemeente Haren. ,,Alleen had Haren het verwoord in een soort ‘nee tenzij’-constructie, die in onze beleidsstukken meer ‘ja mits’ is’’, legt zijn woordvoerder Natascha van ‘t Hooft uit.

Oud-Haren stond ‘bij uitzondering’ zonneparken toe in het groene gebied; Groningen zegt dat daar ‘onder voorwaarden’ ruimte kan zijn voor zonneparken. ,,En onze voorwaarden zijn nog strenger dan de uitzonderingsgronden van de voormalige gemeente Haren’’, zegt Van ‘t Hooft. ,,Het is overigens absoluut niet de bedoeling om de hele Hondsrug vol zonnepanelen te leggen. We zeggen alleen: dit is een gebied waar eventueel een park kan komen, als aan alle voorwaarden wordt voldaan.’’

Stichting Landelijk Gebied Haren: ‘Maak eerst werk van alternatieven’

Die angst is onder bewoners van Haren wel ontstaan, merkt de gemeente. Daarom organiseert ze een extra digitale informatiesessie op 14 januari, die voor alle belangstellenden live te volgen is. Ook is de inspraakperiode verlengd: burgers hebben nu nog tot 21 januari gelegenheid om hun mening te geven over de plannen voor zonneparken.

De Stichting Landelijk Gebied Haren heeft, samen met Dorpsbelangen Onnen, Dorpsbelangen Noordlaren, Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen en Burgercomité Haren, een voorstel naar de gemeente gestuurd met alternatieven voor de opwek van stroom uit zon.

Ze zouden graag zien dat de gemeente werk maakt van zonnepanelen op andere plekken, bijvoorbeeld langs snelweg en spoor, op P+R-terreinen en daken van bedrijfspanden. ,,Die mogelijkheden zijn nog helemaal niet uitgewerkt’’, zegt Wittenberg. ,,Ik begrijp niet waarom niet eerst naar dat soort alternatieven gekeken wordt.’’

De gemeenteraad neemt in maart een beslissing over het beleidskader voor zonneparken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen