Wat ik me uit de kerkbanken herinner is dit: Jezus voer ten hemel na zijn opstanding uit de dood. Omdat de apostelen in paniek raakten, zo van ‘wat moeten wij nu?’, zei hij dat de Heilige Geest zou helpen met het verspreiden van het geloof.

Ik kreeg het tot mijn achttiende ieder jaar te horen. Zoals alle verhalen uit de Bijbel keer op keer voorbijkwamen, totdat we ze konden dromen. Bij wijze van, want er spookte als ik sliep van alles door mijn hoofd, maar nooit God, Jezus, Kajafas, Pontius Pilatus of Judas. Zelfs Satan niet. Ik had en heb mijn eigen demonen.

Hemelvaartsdag is - en dat klinkt botter dan ik bedoel - voor mij niet meer dan een doordeweekse dag die als zondag geldt. Waar ik weinig aan heb, want sinds ik bij ‘de krant’ werk ben ik zelden vrij, om de doodeenvoudige reden dat die de dag erop, een gewone werkdag, weer in de bus moet liggen.

Wij zouden eigenlijk de dag vóór Hemelvaart vrij moeten zijn, ware het niet dat we sinds enige tijd een website hebben en nieuws daarop gaat 24 uur per dag door. Net als alles, sinds de komst van internet.

Christenen bezoeken vandaag een dienst of mis, maar de meeste mensen zullen kiezen voor terras, meubelboulevard, tuincentrum, kust, bos of hei, of liggen op de bank te kijken naar een programma met iemand van de familie Meiland.

Want volgens een in december vorig jaar gepubliceerd stuk op de site van Centraal Bureau voor Statistiek behoort minder dan de helft van de Nederlandse bevolking tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering en slechts 14 procent bezocht in 2019 regelmatig een religieuze bijeenkomst.

Over het bestaan van God zijn, aldus CBS, de meningen ook verdeeld. Zo zegt één op de drie daar niet in te geloven. Een kwart wel en de rest weet niet of God bestaat, twijfelt of gelooft in een hogere macht, maar dan een andere.

Hemelvaartsdag is overigens niet per se een christelijk feest. Voor de ANWB is het de Nationale Stoomtreindag en de Christelijke Arbeidersbeweging herdenkt de oproep van paus Leo XIII uit 1891 voor meer sociale rechtvaardigheid voor de zwakkeren.

Wat ik niet wist en dat is mij nooit verteld, anders had ik dat echt wel onthouden, is dat mensen, aldus Wikipedia, op Hemelvaartsdag om drie uur opstonden om blootsvoets op het gras te gaan dansen en zingen. Het zogeheten ‘dauwtrappen’.

De dauw zou een zuiverende werking hebben. Het ‘trappen’ is vermoedelijk een uitvloeisel van een heidens gebruik om het opnieuw ontwaken van de natuur te vieren.

Dauw genoeg met al die regen, maar ik weet zeker dat als ik vanochtend op dat tijdstip in het gras had staan dansen en zingen, ik op dit moment platgespoten en vastgebonden op een brancard zou liggen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen