Henk Nijboer: ‘Geen financiële noodzaak voor gaswinning’

Henk Nijboer ANP

Er is geen financiële noodzaak meer om gas uit het Groningenveld te winnen. Cijfers uit de miljoenennota en begrotingen van Prinsjesdag tonen dat aan.

Dat stelt PvdA-Kamerlid en financieel woordvoerder Henk Nijboer. De opbrengst van de gaswinning ligt de komende jaren volgens de ramingen op minder dan twee miljard euro, aflopend tot 1,85 miljard aan het eind van de kabinetsperiode.

Staat houdt geld over

In 2012 bedroegen de gasbaten nog 11,8 miljard euro. De komende kabinetsperiode loopt het begrotingsoverschot steeds verder op. De staat houdt geld over. Dit betekent dat de inkomsten van de overheid groter zijn dan de uitgaven. ,,De discussie over de begroting in politiek Den Haag gaat nu vooral over de houdbaarheid van overheidsfinanciën op lange termijn. Kunnen we alle publieke voorzieningen die nu worden aangeboden ook met deze belastingdruk in de toekomst blijven betalen? Het antwoord is ja’’, zegt Nijboer.

De PvdA benadrukt dat de houdbaarheid van de overheidsfinanciën bij minder gaswinning niet in het geding is. Nijboer: ,,Voor de formerende partijen kunnen financiële overwegingen geen enkele reden zijn om de gaskraan flink terug te draaien. Beëindig ook zo snel mogelijk de exportcontracten.’’

De financieel expert van de PvdA-fractie zegt dat provincie en de Groninger gemeenten terecht de noodzaak tot investeren in een duurzame energievoorziening benadrukken.

Geen enkel effect

,,Wat de PvdA betreft moet daar een fonds van 300 miljoen euro per jaar worden gevormd.’’ Daarnaast wil de PvdA investeringen in de leefbaarheid van dorpen in het gebied. ,,Ook deze investeringsprogramma’s leggen geen beslag op de houdbaarheid van de gepresenteerde overheidsfinanciën.’’

Zelfs als de formerende partijen (VVD, CDA, ChristenUnie, D66) zouden besluiten om twintig jaar lang jaarlijks 300 miljoen, dus 6 miljard te investeren, is er geen enkel effect op de houdbaarheid. ,,Wat betreft de PvdA kunnen en moeten de onderhandelaars die investering opnemen in het regeerakkoord.’’

Het Centraal Planbureau (CPB) kijkt kritisch naar de overheidsfinanciën op lange termijn (tot 2060). ,,Wat de inkomsten van de Staat betreft, maken de gasbaten daar geen deel van uit. Op basis van de winningsplannen zijn er immers na 2050 geen gasbaten meer.’’

Tegengeluid van CDA

Dat er nu al geen financiële noodzaak tot gaswinning is, gaat CDA-Kamerlid Agnes Mulder veel te ver. ,,Na de kabinetsformatie ligt er een aangepaste begroting. Over de inhoud en de consequenties daarvan kan ik nu niets zeggen. Het zou weleens zo kunnen zijn dat het een heel andere begroting wordt.’’

Mulder laat doorschemeren dat de nieuwe regeringsploeg de gasbaten wellicht heel goed kan gebruiken. ,,Het CDA kijkt naar veiligheid in combinatie met leveringszekerheid. Er liggen contracten met het buitenland. Maar financiën zullen nooit leidend zijn. We moeten in Nederland zo snel mogelijk de gaswinning verder verlagen. Wat ons betreft is en blijft dat zo.’’

menu