De entree van het Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda.

Herstelplan moet OZG in Scheemda meer financiële armslag geven

De entree van het Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda. Foto: OZG

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) in Scheemda is door de coronacrisis gedwongen bezig nieuwe betalingsafspraken te maken over de financiering van de bouwlening.

Het is een van de onderdelen van een herstelplan dat de OZG weer financieel perspectief en armslag moet geven.

Ondanks corona wordt gekoerst op 2,4 miljoen euro winst

Dit jaar wordt ondanks de coronacrisis nog steeds gekoerst op een winst van 2,4 miljoen euro. De afgelopen jaren verliepen minder florissant, met drie jaar op rij rode cijfers in de bedrijfsvoering.

Afgelopen jaar heeft het regioziekenhuis voor Noord-Oost-Groningen 2,4 miljoen euro verlies geleden. Dat is mede veroorzaakt doordat vorig jaar de spoedeisende hulp van het Refaja Stadskanaal deels is overgenomen, alsmede de afdeling verloskunde. ,,Halverwege het vorig jaar hebben we al een herstelplan geschreven met als uitgangspunt dat we in 2020 op 2,4 miljoen euro in de plus zouden uitkomen”, zegt Hennie Sanders, bestuursvoorzitter OZG. ,,Links- of rechtsom moeten we dat halen.”

Herstelplan: Ommelander op Koers

De coronacrisis lijkt een financieel positieve wending wellicht te doorkruisen. Daarom is in alle haast een nieuw herstelplan geschreven; Ommelander op Koers . Het is een meerjarenvisie over hoe het OZG in 2025 weer helemaal boven Jan denkt te zijn. Het plan ligt nu ter beoordeling bij de medezeggenschapsraad. Sanders en collega-bestuurder Bas Wallis de Vries willen er nu nog niet te veel over kwijt, behalve dat op 1 november de eerste effecten van het plan resultaat moeten hebben opgeleverd.

Sanders is al wel in gesprek met Siemens Bank, UMCG en de provincie Groningen om nieuwe afspraken te maken over de terugbetaling van 88 miljoen euro die als bouwlening is gekregen. Volgens Sanders zijn de partijen ervan doordrongen dat de continuïteit van het ziekenhuis gewaarborgd moet worden. Dat geldt overigens ook voor zorgpartner Menzis.

Zorg over uitkomst compensatieregeling

Meer zorgen hebben Sanders en Wallis de Vries over de inhoud van de compensatieregeling. Zorgverzekeraars, ziekenhuizen en het ministerie van VWS hebben nog steeds geen akkoord over de coronakosten. De deadline is al verstreken. De gesprekken gaan vooral over de vraag hoeveel en wie de ziekenhuizen compenseert voor de gemiste zorgomzet. Ook wordt onderhandeld wie de extra kosten betaalt die ziekenhuizen hebben gemaakt voor de coronazorg, zoals voor persoonlijke beschermingsmiddelen en extra personeel. Sanders kan nog niet aangeven hoeveel omzet is misgelopen en hoeveel corona gerelateerde kosten er zijn gemaakt. ,,Maar we gaan niet domweg ons hand ophouden, we kijken ook in onze organisatie waar een efficiencyslag is te maken. Sinds we ons herstelplan hebben aangekondigd denken veel mensen binnen de organisatie met ons mee. Want, wat je ook van corona kan zeggen, hoe verschrikkelijk deze pandemie ook is, het heeft de saamhorigheid binnen ons ziekenhuis vergoot.” Sinds deze week draait het ziekenhuis, met 1400 medewerkers, weer op honderd procent capaciteit.

menu