Gemeente Het Hogeland moet haar plannen voor het doortrekken van de Onderdendamsterweg naar de Provincialeweg (N361) opnieuw onder de loep nemen. Dat heeft de Raad van State bepaald.

De nieuw weg, de zogeheten kortsluiting, wordt aangesloten op de N361 maar de provincie heeft in een rapport laten weten dat er zo weinig mogelijk aansluitingen op deze weg moeten komen. Ze is bezig aansluitingen die er al zijn verkeersveiliger te maken of te sluiten. Met de kortsluiting zou er juist een ‘aantakking’ bij komen. Dit is met elkaar in strijd. Het is een van de redenen waarom de gemeente niet voldoet aan de Omgevingsverordening.

Onderdendamsterweg

Gemeente Het Hogeland wil de Onderdendamsterweg aan de noordkant van het dorp Winsum doortrekken om zoveel mogelijk vracht-, landbouw- en personenverkeer uit het dorp te weren. De weg loopt dwars door het dorp, een plek waar veel fietsers en winkelend publiek langskomt omdat er meerdere supermarkten en winkels aanliggen. Kinderen fietsen er langs op weg naar de sportvelden.

Juridische formaliteit

Hoewel de gemeente beter juridisch moet onderbouwen dat de provincie Groningen instemt met de aansluiting, noemt wethouder Eltjo Dijkhuis de uitspraak ‘positief’. ,,Ik zie dit als een juridische formaliteit en ga er vanuit dat de provincie meewerkt aan de weg. Maar de exacte consequenties onderzoeken we nog.’’

De provincie betaalt mee aan de weg die ruim 8 miljoen euro kost. Maar alleen meebetalen is niet voldoende, aldus de Raad van State. Er geldt extra regelgeving omdat omdat een gemeentelijke - op een provinciale weg aansluit. Toch blijft Dijkhuis tevreden. ,,Op alle andere punten zijn bewoners in het ongelijk gesteld.’’

Bewoners Bloemenbuurt

Bewoners van de Bloemenbuurt en Tageteshof dienden bezwaar in bij de Raad van State. Zij krijgen de weg voor hun woningen langs en zijn bang voor geluidsoverlast, meer verkeer, onveilige situaties voor fietsers en balen dat hun vrije uitzicht deels verdwijnt. Ook worden er bomen en bosschages gekapt.

Geluidsoverlast en bosjes gekapt

Maar de Raad van State vindt dat de gemeente mogelijke geluidsoverlast en de verkeersveiligheid voldoende heeft onderzocht. Het geluid (van optrekkend en afremmend) verkeer blijft binnen de normen, het weghalen van bosjes en bosschages zou het leefklimaat van bewoners niet aantasten en bewoners wonen ver genoeg van de nieuwe weg af om er grote overlast van te hebben. Het weegt allemaal niet op tegen het grotere belang van de doorstroming van het verkeer, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in het dorp Winsum.

(Tekst leest door onder foto)

loading


Bloemenbuurt Winsum

Het kan zijn dat al die bezwaren zijn afwezen, Piet Tuinman, woordvoerder van de bezwaarmakers van de Bloemenbuurt is opgetogen. ,,We zijn blij met deze uitspraak. De gemeente heeft niet voldaan aan de Omgevingsverordening en moet haar plannen aanpassen. Zij is aan zet.’’

Belangengroep Kortsluiting Ja

De Belangengroep Kortsluiting Ja, die voor aanleg van de weg is, is ook tevreden. ,,De Raad van State weerlegt alle inhoudelijke argumenten van de Bloemenbuurt en zegt dat alle onderzoek kloppen’’, zegt woordvoerder Wian Bulthuis. ,,Daar ben ik blij mee. Ik snap dat de weg voor de Bloemenbuurt vervelend is maar hoop dat deze uitspraak rust geeft. Wij willen geen tweespalt in het dorp.’’

Vertraging aanleg weg

Gemeente Het Hogeland heeft vier maanden de tijd te reageren op de uitspraak. Het zal leiden tot vertraging van de aanleg van de weg, maar volgens Dijkhuis is dat niet onoverkomelijk. De aanleg moet uiterlijk in 2022 beginnen anders verliest Het Hogeland een subsidie van 5,7 miljoen euro.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen