Het Hogeland zit financieel aan de grond en staat voor pijnlijke keuzes

Burgemeester en wethouders van Het Hogeland met vlnr: wethouder Mariette de Visser (PvdA), wethouder Eltjo Dijkhuis (GemeenteBelangen), wethouder Kristel Rutgers (CDA), burgemeester Henk Jan Bolding (CDA), gemeentesecretaris Paul van Vilsteren en wethouder Harmannus Blok (ChristenUnie). Foto: André de Molenaar

De gemeente Het Hogeland moet pijnlijke keuzes maken om uit de financiële problemen te komen.

De voorstellen die B en W doen in de woensdagmiddag te presenteren Bouwstenennotitie hebben grote impact op de inwoners van de gemeente. Zo gaat de onroerendezaakbelasting fors omhoog. Sportaccommodaties worden zo veel mogelijk geprivatiseerd. Mogelijk moeten enkele zelfs dicht.

De gemeente stevent af op een tekort van 6 miljoen euro, terwijl de reserves nagenoeg zijn uitgeput. De notitie biedt de gemeenteraad drie scenario’s om het huishoudboekje de komende jaren op orde te krijgen.

Forse bezuinigingen op zorg, welzijn en voorzieningen

Onvermijdelijk zijn in ieder geval forse bezuinigingen binnen de gemeentelijke organisatie. De gemeente bespaart een paar miljoen per jaar door in te krimpen op personeel en door vergoedingen te versoberen en door minder externen in te huren.

Hetzelfde geldt voor zorg en welzijn (versobering op taxivervoer en huishoudelijke hulp via Wmo), voor activiteiten en voorzieningen in dorpen en ondersteuning van ondernemers. De kosten voor jeugdzorg moeten fors omlaag en dat willen B en W bereiken door lichtere vormen van hulp en kortere trajecten.

Ook de bijzondere bijstand wordt versoberd. B en W willen vastgoed als molens en dorpshuizen afstoten en investeringen in onroerend goed en het wegennet uitstellen.

Het college stelt een stijging van de onroerendezaakbelasting (ozb) voor met 7,5 procent. Met de al afgesproken trendmatige verhoging van 2,5 procent is dat in totaal 10 procent. Deze extra inkomsten bieden ruimte om tegenvallers op te vangen en reserves op te bouwen.

Helemaal opheffen van dorpenfonds niet nodig

In het zwaarst denkbare scenario wordt extra bezuinigd op de Wmo en worden het dorpen- ondernemersfonds helemaal opgeheven. Maar deze zware ingrepen acht het college niet nodig.

Er zijn wel structurele oplossingen nodig om niet helemaal aan de grond te komen. ,,De rek is eruit”, verklaart wethouder Eltjo Dijkhuis (Gemeentebelangen) van financiën. ,,De keuzes die gemaakt moeten worden, zijn dan ook ingrijpend.”

Grote lopende projecten gaan door

Het college denkt met forse bezuinigingen toch te kunnen investeren in wat het noemt de ‘brede welvaart van het Hogeland’. ‘Investeren blijft noodzakelijk om ook op de langere termijn een gemeente te blijven waar het goed leven, wonen en werken is.’

Lopende grote zaken zoals verbetering van dorpskernen, woonwijken en grote (infrastructurele) projecten gaan gewoon door. Ook de versterking van woningen, scholen, monumenten en bedrijven en de uitvoering van het Nationaal Programma Groningen houden prioriteit.

Eemshaven belangrijke economische motor

In de Eemshaven, met veel mogelijkheden op gebied van energie, wil het college blijven investeren. De haven geldt als een belangrijke economische motor. Daar moet dan wel iedereen van profiteren, meent het college. ,,We willen vermijden dat dit vooral mogelijkheden biedt voor de mensen die zichzelf kunnen redden of dat er achterblijvers ontstaan.”

De gemeenteraad behandelt de notitie op 2 september.

menu