Het is tijd voor de ‘wederopbouw’ van het aardbevingsgebied

Voorbeeld uit het witboek van de BNA: Woonhuis in Spijk. Foto: WAL architectenbureau

De ‘wederopbouw’ van de Groningse aardbevingsdorpen moet groot worden aangepakt. Deskundigen staat een model voor ogen waarmee het Duitse Ruhrgebied nieuw leven is ingeblazen.

Dat blijkt uit de toelichting van de branchevereniging van architectenbureaus BNA op een donderdag gepubliceerd ‘witboek’ voor de regio. Het idee is ingebracht bij gesprekken die op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn gevoerd. Ook vanuit de Rijksbouwmeester wordt gedacht aan een andere, meer integrale benadering voor het bevingsgebied.

De BNA bepleit dat in een gebied waar 60 tot 80 procent van woningen en gebouwen op de slooplijst kan belanden een samenhangend plan nodig is, gericht op veiligheid, leefbaarheid en kwaliteit. Perspectief voor dorpen en wijken waar gaten dreigen te vallen die het dorpsbeeld en het leefklimaat aantasten.

Unieke identiteit

Volgens BNA-directeur Fred Schoorl is het juist een kans om ook de unieke identiteit en het erfgoed van Groningen te koppelen aan de opgave. Het gaat om economische, ecologische en culturele uitgangspunten. Het bevingsgebied verdient een status die vergelijkbaar is met de Internationale Bauausstellung (IBA) in het Emscherpark.

Daar is in de jaren negentig een deel van het industrieel vervallen Ruhrgebied door een slimme aanpak vanuit verval opnieuw tot bloei gekomen. Het Emscher Park werd binnen tien jaar omgetoverd in een aantrekkelijk en opvallend groen woon- en leefgebied. In het plan werden ook zorg, onderwijs, recreatie, cultuur en vervoer meegenomen.

Moed en daadkracht

Schoorl: ,,Met respect voor landschap en cultuur, stellen we ons in Groningen ook zo’n aanpak voor. Te lang is gedacht dat de versterking van het bevingsgebied een technische en financiële zaak van de NAM zou zijn. Het is meer dan het opknappen van individuele huisjes en denken dat de wereld verandert. Provincie, Economic Board en de rijksbouwmeester kunnen het voortouw nemen. Wij zijn benieuwd of zo’n aanpak ook door de provincie omarmd wordt. Het vergt ook moed en daadkracht, maar het kan werken.’’

Volgens Schoorl is de inbreng van de inwoners heel belangrijk. Bovendien stelt de landelijke architectenvereniging dat de tijd rijp is voor een Gronings deltaplan waar alle partijen achter staan.

menu