Het is warm, maar de gevolgen vallen mee: 'Men houdt zich kennelijk aan de spelregels van het warme weer'

Ter illustratie, het wegdek wordt besproeid met water. Foto: ANP

De hitte heeft Nederland in haar greep, warmterecords worden verbroken. Maar de problemen die het weer oplevert, vallen tot nu toe mee.

Het warme weer noopt Rijkswaterstaat ertoe om bruggen preventief te koelen. Dat gebeurt onder andere met de bruggen bij Stroobos, Gaarkeuken, Zuidhorn, Aduard, Dorkwerd, de Driebondsbrug in Groningen en de Eelwerderbrug in Appingedam.

Dat is hard nodig, laat woordvoerder Hilda Bosma namens Rijkswaterstaat weten. De hitte leidde er woensdag bijvoorbeeld toe dat de Dorkwerderbrug enige tijd met een storing kampte.

Enige hinder mogelijk

De bruggen worden gekoeld met water uit de omliggende kanalen. Dat gebeurt zowel met behulp van trekkers met giertanken vol water als pompwagens. Deze werkzaamheden kunnen hinder opleveren voor het verkeer. Zo is een rijstrook van de Eelwerderbrug afgezet, opdat de trekker haar werk kan doen.

Rijkswaterstaat blijft de temperatuur de komende dagen monitoren, aldus Bosma. „Mocht het nodig zijn om langer of juist korter te koelen, dan doen wij dat.”

De dijken worden besproeid

Waterschappen geven aan dat de hitte dit jaar minder problemen oplevert dan vorig jaar rond deze tijd. Toen ontstond er een tekort aan water.

„Het grote voordeel is dat de stand van het IJsselmeer hoog genoeg is om er water uit te halen”, laat het Drents waterschap Vechtstromen weten. „Ook is de samenwerking tussen boeren beter. Het water wordt eerlijk verdeeld.”

Hoewel de omstandigheden beter zijn dan vorig jaar, heeft waterschap Hunze en Aa’s besloten om vandaag de veenkade langs het Afwateringskanaal Steendam-Tjuchem nat te houden. Het wegdek op de kade vertoont scheuren. Vanaf volgende week worden ook andere kades in de omgeving gecontroleerd.

Waterschap Noorderzijlvest geeft aan dat er op dit moment nog geen aanleiding is om maatregelen te treffen, zoals het invoeren van een beregeningsverbod of gemalen op maximale capaciteit laten draaien.

Gewassen hollen rap achteruit

De warmte van de laatste dagen is daarnaast allesbehalve bevorderlijk voor de groei van gewassen van noordelijke akkerbouwers.

Voorzitter Tineke de Vries van de afdeling akkerbouw van landbouworganisatie LTO Noord zegt dat de warmte een groter probleem voor de boeren is dan de droogte. Of de groei van de gewassen zich herpakt als het de komende tijd gaat regenen is volgens De Vries nog even afwachten.

De kans is niet denkbeeldig dat de boeren aan het einde van het seizoen met een tegenvallende opbrengst zitten. Of dat leidt tot een grote schadepost, is volgens De Vries nu nog niet te zeggen. „Vorig jaar hield de opbrengst ook niet over. Maar dat gold alle Europese boeren. De schade die hierdoor ontstond, werd gecompenseerd door hogere prijzen.”

Warmte op zand nadeliger dan op klei

De warmte pakt voor akkerbouwers op de Drentse zandgronden een stuk nadeliger uit dan voor hun collega’s op de Groningse kleigrond. „Al wekenlang zijn de boeren in Zuidwest-Drenthe dag en nacht aan het beregenen’‘, meldt De Vries.

„Hoewel dit de boeren veel geld kost, helpt beregenen wel. Vorig jaar mocht op een gegeven ogenblik niet overal meer worden beregend. Dan kan uiteindelijk leiden tot een problematische situatie.”

Spelregels van het warme weer

Waar de kwaliteit van gewassen rap achteruit holt, valt dat met de gezondheid van mensen wel mee. Ziekenhuizen in Groningen en Drenthe geven aan dat de warmte tot nu toe geen extra drukte oplevert.

„Het heeft bij enkele patiënten een rol gespeeld, maar die kampten al met een andere kwaal. Daardoor heeft de hitte op hen meer impact”, laat een woordvoerder van het UMCG weten.

Het Wilhelminaziekenhuis in Assen en de Doktersdienst in Groningen (DDG) melden eenzelfde beeld. „Tot onze verrassing is het nog niet drukker. Men houdt zich kennelijk aan de spelregels van het warme weer”, aldus de DDG.

Het Wilhelminaziekenhuis is, net als andere ziekenhuizen in het noorden, overgegaan tot het uitdelen van flesjes water en waterijsjes. Ook in het UMCG is dat het geval. Een woordvoerder laat weten dat er 1000 tot 1500 flesjes per dag doorheen gaan.

menu