Actievoerders in de Banckspolder. Harm Carrette toont een handtekeningenformulier. Eigen foto

Honderden handtekeningen tegen weg door polder Schiermonnikoog

Actievoerders in de Banckspolder. Harm Carrette toont een handtekeningenformulier. Eigen foto

Het plan voor een weg door de Banckspolder op Schiermonnikoog houdt de gemoederen bezig. Er zijn honderden handtekeningen opgehaald.

De geschiedenis lijkt zich te herhalen op Schiermonnikoog. Het college haalde dit voorjaar een oud plan van stal om het bedrijventerrein aan het Melle Grietjespad uit te breiden. Dit ligt vlakbij het dorp, ten zuidwesten ervan. Ook de nieuwe busremise zou er een plek moeten krijgen.

Om het vergrote terrein goed bereikbaar te maken, zou er een weg door de Banckspolder moeten komen, die aansluit op de Reeweg en de Heereweg en het dorp ontsluit.

Meer dan 460 handtekeningen

Tegenstanders kwamen direct in het geweer tegen het plan, onder meer omdat ze vinden dat de Banckspolder een cultuurhistorisch waardevol landschap is, dat behouden moet blijven. Ook het argument dat met de nieuwe weg het dorp verder autoluw zou kunnen worden gemaakt, verwijzen ze naar de prullenbak. Vrijwel alle verkeersdrukte zou bestemmingsverkeer zijn.

Net als in 2012 zijn er handtekeningen opgehaald tegen het voornemen. ,,We zitten al boven de 460’’, vertelt actievoerder Harm Carrette. Volgens hem is dat bijna 60 procent van de stemgerechtigden op het eiland. Zo’n 50 mensen zouden geweigerd hebben te tekenen, een even groot aantal had geen mening en de rest was niet op het eiland.

‘40 oant 50 persint minder autoferkear’

Wethouder Erik Gerbrands is op de hoogte van de protesten tegen het idee, maar is het niet eens met de argumenten van de tegenstanders. Volgens hem valt de schade aan het polderlandschap nogal mee. Vanaf de zeedijk richting het dorp gekeken zal de weg amper zichtbaar zijn, aldus de wethouder.

Ondertussen zal de weg juist wel een grote bijdrage leveren aan het autoluw maken van het centrum, zegt hij. ,,Wy geane út fan 40 oant 50 persint minder autoferkear.’’ Behalve de bussen zullen ook de melkauto, landbouwvoertuigen en wagens van de aannemer en installateur het centrum mijden, aldus Gerbrands.

Ander punt van kritiek is dat de kleinste boer op het eiland landbouwgrond moet inleveren voor het plan. Gerbrands zegt dat het gemeentebestuur wil praten over compensatie op het gebied van de tweede, recreatieve tak van het bewuste bedrijf.

Dinsdagavond buigt de gemeenteraad zich over de ‘ontwikkelingsrichting’. Of de geschiedenis zich werkelijk herhaalt zal blijken. Acht jaar geleden ging het plan niet door, onder andere vanwege een gebrek aan draagvlak.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Waddengebied
menu