Maanden na de zware beving bij Westerwijtwerd komen er elke week nog steeds honderden schademeldingen binnen bij het tijdelijke loket voor mijnbouwschade.

Afgelopen week ging het bijvoorbeeld om 458 meldingen, tegen 543 in de week daarvoor. Hoogtepunt was week 28, toen er 868 nieuwe schades werden gemeld bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG).

Meer dan 18.000 niet afgewikkelde dossiers

De aanhoudend hoge aantallen meldingen bemoeilijken pogingen van het loket om de schadeberg af te bouwen. Zo werd begin juli op 16.000 adressen in het bevingsgebied een brief bezorgd met daarin een voorstel om de schade versneld af te handelen. Bij het schadeloket liggen nu 18.525 niet afgewikkelde dossiers.

,,Het aantal schades dat wordt gemeld blijft op een hoog niveau en dat hadden we niet voorzien. We gingen ervan uit dat na een piek door de aardbeving bij Westerwijtwerd het aantal weer zou teruglopen tot de normale aantallen van zo’n tweehonderd per week’’, zegt woordvoerder Jouke Schaafsma van de TCMG.

Meest nieuwe meldingen

Waarom de stroom nieuwe meldingen aanhoudt, is niet bekend. ,,Er hebben zich afgelopen tijd iets meer corporaties en eigenaren van onroerend goed met schade gemeld. Maar dat is niet de belangrijkste verklaring, want de bulk bestaat uit gewone woningeigenaren. Opvallend is dat het merendeel van de mensen dat zich nu meldt, nog nooit aan de bel heeft getrokken, ook niet bij de NAM of het CVW’’, zegt Schaafsma.

,,Het is nog te vroeg om te zeggen: we hebben een probleem. Maar het grote aantal meldingen is opvallend. We proberen uit te zoeken wat de oorzaak is en kijken ook wat eventuele gevolgen kunnen zijn. We denken overigens dat maatregelen die we hebben genomen, op enige termijn wel effect zullen hebben’’, aldus de woordvoerder.

Het grote aantal meldingen is opvallend

De TCMG probeert de afhandeling van claims niet alleen te versnellen door het aanbod in het kader van de stuwmeerregeling. Ook krijgen aannemers meer mogelijkheden om schade sneller te repareren, net als woningbouwverenigingen.

Beving Westerwijtwerd goed vooor 5000 meldingen

De beving in Westerwijtwerd op 22 mei had een kracht van 3.7 op de Richterschaal en leidde tot meer dan vijfduizend schademeldingen. Ook de schok bij Garrelsweer op 9 juni van 2.5 veroorzaakte een flinke toename van het aantal gemelde schades. De TCMG heeft inmiddels ruim 74 miljoen euro uitgekeerd. Van de 35.253 claims zijn er 16.728 afgehandeld.

De claims komen overigens niet alleen uit het aardbevingsgebied in Groningen, maar ook uit Noordeast-Fryslân (14), Midden-Drenthe (149) en Emmen (23).

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen