Hoogleraar Tom Postmes: ‘Fakkeltocht goed signaal aan Den Haag’

Deelnemers aan de fakkeloptocht trekken door Groningen. foto ANP/OLAF KRAAK

De deelname van ongeveer tienduizend mensen aan de fakkeloptocht afgelopen vrijdag in Groningen is ‘hartstikke veel’, zegt Tom Postmes, hoogleraar sociale psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De periode dat bij demonstraties honderdduizenden mensen op de been kwamen, ligt ver achter ons. Bij uitzondering trekt een protestactie nog vele tienduizenden demonstranten, zoals de lerarenstaking een half jaar geleden in Den Haag.

Onder indruk digitale fakkel

De opkomst van tienduizend betogers moet je volgens Postmes relateren aan het inwonertal van het aardbevingsgebied. Dat zijn er hooguit vierhonderdduizend, kinderen en bejaarden meegerekend.

Dat er ruim twee keer meer mensen aan hebben meegedaan dan de vorige keer, zegt volgens Postmes genoeg. Hij is ook onder de indruk van de ruim 53.000 mensen die op de DvhN-site een ‘digitale fakkel’ hebben ontstoken . ,,Dat is een kwart van het aantal handtekeningen dat Freek de Jonge heeft binnengehaald, terwijl die actie maanden heeft gelopen.’’

Fakkeltocht nodig

Hij typeert de fakkeltocht als een ‘broederlijke actie’ en een ‘terugkerend ritueel’ dat nodig is om de gevolgen van de aardbevingen in herinnering te houden. Hoewel de protestactie vier dagen na het gasdebat in Den Haag plaatsvond, bestempelt Postmes deze niet als mosterd na de maaltijd. ,,Het debat loopt nog steeds door. Wiebes heeft nog geen gasbesluit genomen. Daarom is het een goed signaal aan Den Haag.’’

De hoogleraar vergelijkt de opkomst met demonstraties tegen de gaswinning van een paar jaar geleden, toen er hooguit enkele honderden kwamen opdagen. ,,Dat aantal is het laatste jaar fenomenaal gegroeid. Uit ons onderzoek blijkt dat als de aandacht voor de aardbevingen verslapt, de mensen die het aangaat zich extra deplorabel voelen.’’

menu