Het Tineke Breiderhuis, de hospice in Stadskanaal, heeft de provinciale vrijwilligersprijs in de categorie zorg gewonnen. Bestuurder Jaap Duit is er enorm blij mee.

Voor de vrijwilligers en bestuurders van het Tineke Breiderhuis, de hospice in Stadskanaal, heeft dit jaar door de coronacrisis zijn duistere zijde. Aan de andere kant heeft 2020 hen ook verschillende zonnige momenten gegeven.

De hospice won deze week namelijk de provinciale vrijwilligersprijs in de categorie. ,,Maar niet alleen dat’’, zegt Jaap Duit. ,,Onlangs wonnen we ook al de vrijwilligersprijs van de gemeente Stadskanaal en de clubkasactie van de Rabobank in deze regio. Het kan niet op.’’

Duit is de penningmeester van de hospice en stond ook de wieg van die voorziening, met onder anderen Lineke Meijer en Truus Breider. ,,Waarbij Lineke en Tineke de echte geestelijke moeders waren. Zij kwamen zo’n 10 jaar geleden met het plan voor een hospice. Zo’n plek waar zieke mensen de laatste fase van hun leven kunnen doorbrengen, was er niet in de regio Stadskanaal.’’

Vervolgens begon een jaren durende zoektocht naar geld. ,,We hadden een startkapitaal nodig van 2 ton, om allerlei kosten te dekken, ook omdat een hospice in de eerste 2 jaar van zijn bestaan geen rijksgeld krijgt. Het viel niet mee om het bedrag bij elkaar te krijgen, soms hadden we twijfels of het wel zou lukken maar uiteindelijk kregen we via allerlei subsidies en donaties bij elkaar. We vonden ook te huren pand, vlakbij het Refaja Ziekenhuis.’’

En zo kon precies 3 jaar geleden de hospice worden geopend. Hij kreeg de naam Tineke Breiderhuis. ,,Tineke was in 2015 overleden, dat was een inktzwart moment’’, zegt Duit. ,,Zij kon de opening niet meemaken maar haar geesteskind kreeg wel haar naam.’’

Het Tineke Breiderhuis ontving in het eerste jaar meer dan 40 gasten en in 2019 nauwelijks minder. De 3 bedden waren meestal bezet. ,,Het was en is duidelijk dat er behoefte is aan deze voorziening, dat we er goed aan hebben gedaan er voor te vechten. We hebben 70 vrijwilligers die zich enorm inzetten.’’

Die vrijwilligers en bestuurders werden dit jaar geconfronteerd met de coronacrisis waardoor enige tijd minder bedden beschikbaar waren en andere, strengere regels golden en gelden. ,,Daardoor krijgen we dit jaar hoogstens 18 of 19 gasten. Van het rijk komt er daardoor ook minder geld. Het is in veel opzichten een erg vervelend jaar. Maar al die prijzen laten wel zien dat er veel draagvlak is voor onze hospice. Ze zijn een grote motivatie om ons in te blijven zetten.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen