Huiskamer voor mensen die in of uit prostitutie willen in Groningen

De gemeente Groningen opent komende maandag een huiskamer waar mensen met vragen over sekswerk terecht kunnen.

De huidige huiskamer op de Bornholmstraat sluit op 31 maart tegelijk met de tippelzone. De nieuwe huiskamer komt in het pand van Stichting Terwille aan de Schoolholm 2 in de binnenstad van Groningen. Mensen kunnen er terecht voor voorlichting, hulp, informatie en advies over sekswerk. Dat geldt voor mensen die uit de prostitutie willen stappen, maar ook mensen die ermee willen beginnen.

Slachtoffers van mensenhandel helpen

De gemeente onderzocht eerder naar de mogelijkheden om slachtoffers van mensenhandel te helpen. Ook werd gezocht naar manieren om mannen en vrouwen uit de prostitutie die op adem willen komen en jongens en meisjes die slachtoffer zijn van loverboys te helpen.

De gemeente schrijft dat er al op veel manieren gezorgd wordt voor deze groep. Zo zijn er uitstapprogramma’s van de maatschappelijke organisatie Terwille en is ondersteuning en opvang geregeld voor slachtoffers van mensenhandel.

Alle dagen geopend

De coalitiepartijen hebben in het coalitieakkoord ‘Gezond, groen, gelukkig Groningen’ afgesproken dat er een huiskamer komt voor sekswerkers. De partijen willen hiermee een meer gecoördineerde ondersteuning bieden aan mensen die sekswerk verrichten.

De huiskamer is alle dagen van de week geopend tussen 17.00 en 20.00 uur. Vooralsnog blijft de huiskamer geopend tot 31 maart dit jaar. De gemeente kijkt in de tussentijd of de huiskamer voorziet in de behoefte en wat de effecten zijn van de huiskamer op de directe omgeving van de Schoolholm. Ook wil de gemeente kijken of dit een goede manier is om overlast door onder andere drugsdealers te voorkomen.

Bij de evaluatie gaat het vooral over de vraag of een huiskamer een goede is om toezicht te houden op de omgeving Schoolholmstraat. Na 31 maart wordt er een besluit genomen over het voortzetten of stoppen van de huiskamer.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen