Huizen en bedrijven moeten wijken voor Poiesz in Tolbert

Een maquette van het bouwplan met in het midden achter de geplande nieuwbouw van het Poeisz-filiaal.

Supermarktketen Poiesz heeft met de gemeente Leek een plan ontwikkeld voor de bouw van een nieuw filiaal op de hoek Leuringslaan/Hoofdstraat in Tolbert.

De nieuwbouw komt tot stand vlakbij de bestaande locatie van de supermarkt. Aan de Leuringslaan staan nu nog twaalf huurhuizen van woningcorporatie Wold&Waard. Die worden gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe supermarkt. Ook drie bedrijfspanden aan de Hoofdstraat, waarin een bakkerij, snackbar en partycentrum/kegelbaan zijn gevestigd, moeten wijken voor Poiesz.

De drie bedrijven wordt gevraagd te verhuizen naar de oude locatie van Poiesz. Of de drie ondernemers hier winkeloppervlak gaan kopen of huren is nog een kwestie van onderhandeling, zegt wethouder Karin Dekker (GroenLinks).

Grote ‘trekker’ van het ambitieuze dorpsvernieuwingsproject is Poiesz Vastgoed BV die de nieuwbouwlocatie zelf gaat aankopen. Rond de toekomstige supermarkt is behalve in veel groen voorzien in de aanleg van 64 parkeerplaatsen. De gemeente draagt twee ton bij aan de invulling van de openbare ruimte rond de nieuwe supermarkt.

Huurders

Maandagavond zijn de betreffende huurders van de twaalf te slopen huizen en de ondernemers die moeten verhuizen, ingelicht over plannen. Later op de avond was er in De Postwagen een informatiebijeenkomst voor het hele dorp.

Om de huurders die het aangaat, niet te lang in onzekerheid te laten verkeren, wil de gemeente uiterlijk 1 april volgend jaar uitsluitsel of de plannen doorgaan. ,,Omdat de huurhuizen gedateerd zijn, had de corporatie ze op den duur toch willen slopen’’, zegt wethouder Dekker. ,,Dat komt nu in een stroomversnelling.’’

Dekker acht draagvlak in het dorp noodzakelijk voor de uitvoering van het plan. Vorig jaar wilde Poiesz haar filiaal in Tolbert nog verhuizen naar een plek buiten de dorpskom. Dat leidde tot felle protesten uit het dorp. Onder druk hiervan is dit plan later ingetrokken.

menu