Hulp voor kleine ondernemers

De gemeente Veendam wil kleine ondernemers onder voorwaarden blijvend kwijtschelding verlenen van gemeentelijke belastingen.

De gemeentelijke regeling moet zelfstandigen en middenstanders met een laag inkomen (op of onder het bijstandsniveau) en weinig eigen vermogen ondersteunen. Het gaat om kwijtschelding van privébelastingschulden als rioolheffing en afvalstoffenheffing. Voor belastingen die betrekking hebben op de uitoefening van het bedrijf of beroep geldt de kwijtscheldingsmogelijkheid niet. Binnenkort wordt het voorstel van het college van burgemeester en wethouders in de gemeenteraad besproken.

Familiebedrijven

,,Vooraf kan niet met zekerheid gesteld worden hoeveel ondernemers gebruik zullen maken van kwijtschelding’’, stellen B en W. Omdat er sinds 2013 een proef loopt, wordt het aantal ingeschat op enkele tientallen. ,,De afgelopen jaren zijn jaarlijks door ondernemers tien tot twintig verzoeken ingediend.’’

Wethouder Henk Jan Schmaal (GemeenteBelangen): ,,We zien dat een aantal ondernemers het echt lastig heeft. Familiebedrijven vaak, waarin het hele gezin meewerkt. Als we die kunnen steunen, dan doen we dat.’’

Gigantische bedragen aan belastinginkomsten loopt de gemeente niet mis. Gemiddeld wordt tussen de 300 en 400 euro per jaar kwijtgescholden.

Inkomenverklaring

Om voor kwijtschelding in aanmerking te komen, kijkt de gemeente naar het inkomen en vermogen van de zelfstandige. Omdat bij de aanvraag de hoogte van het inkomen vaak niet goed in te schatten is, wordt uitstel van betaling verleend. Aan de hand van een inkomensverklaring van de Belastingdienst wordt later definitief beslist.

Dat steeds meer kleine ondernemers moeite hebben het hoofd boven water te houden, weet Eildert Kielman. Hij is voorzitter van Ondernemersvereniging Veendam Centraal (OVC) en juicht de maatregel toe.

,,Het ligt gevoelig, heel gevoelig. Links en rechts hoor je verhalen. Maar veel kleine ondernemers willen niet bekend hebben hoezeer ze in zwaar weer verkeren. Het is dan ook goed dat deze maatregelen, om verdere leegstand te voorkomen, genomen worden. Het helpt om bedrijfjes in elk geval voor een deel te ontlasten.’’

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.