Het duurt langer voor de Groningse toekomstplannen voor zonne-energie door de gemeenteraad worden beoordeeld. Hoeveel langer is nog niet zeker, maar wethouder Philip Broeksma wil vóór alles een goed gesprek met bezorgde bewoners.

,,Zorgvuldigheid is belangrijker dan snelheid’’, zegt Broeksma (GroenLinks). De afgelopen weken regende het bij de gemeente gealarmeerde brieven, vooral uit Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren. In het beleidskader dat Broeksma onlangs presenteerde, staat namelijk dat in het landelijk gebied rond die dorpen mogelijk zonneparken worden gebouwd.

‘Zoveel bezorgde reacties niet verwacht’

Groningen wil uiterlijk 2035 810 megawatt aan zonne-energie opwekken. Daarvan kan naar schatting 310 met zonnepanelen op daken. ,,De 500 megawatt die overblijft, moet via zonneparken op land’’, stelt wethouder Broeksma.

In de voormalige gemeente Haren zijn negen gebieden aangewezen waar eventueel kleine zonneparken kunnen komen. Die mogen niet groter zijn dan 10 hectare en niet te dicht bij elkaar liggen, minstens de helft moet in lokaal bezit zijn en de parken moeten goed in het landschap worden ingepast. Strenge voorwaarden, stelt Broeksma. ,,Strenger zelfs dan het beleid van de oude gemeente Haren. Daarom had ik deze veelheid aan bezorgde reacties niet direct verwacht, nee.’’

Eerst P+R-terrein en snelweg, daarna pas in het landschap

Dorpsverenigingen en bewoners van Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren voelen zich door de plannen overvallen. Ze wijzen op het belang van de natuur en het landschap rond de dorpen, en ze vrezen dat zonneparken dat zullen verpesten. Broeksma verwijten ze dat hij de afgelopen jaren nooit eerder iets over de plannen verteld heeft, hoewel hij als dorpswethouder voor Haren verantwoordelijk is.

Broeksma erkent dat er met bijvoorbeeld de Stichting Landelijk Gebied Haren nog geen gesprek geweest is over de zonneparken. ,,Dat had eigenlijk eerder gemoeten en we gaan het nu alsnog doen’’, zegt hij toe. ,,Als extra stap in het proces.’’

Tot 21 januari kunnen bewoners hun zienswijze over de plannen voor zonne-energie delen met de gemeente. Broeksma is blij met de reacties die tot nu toe binnen zijn, zegt hij. ,,We krijgen waardevolle suggesties en die verwerken we in het definitieve plan.’’ Zo is Broeksma van plan om zoveel mogelijk zonnepanelen te plaatsen op plekken als P+R-terreinen of langs snelwegen, zoals de Stichting Landelijk Gebied Haren suggereert. ,,Pas daarna kijken we of er echt zonneparken nodig zijn in het landelijk gebied.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen