Midden-Groningen zal in 2021 dan toch echt werk maken van het aanpakken van illegaal bewoonde vakantiebungalows in de gemeente. Zoals hier op De Leine in Kropswolde, door de blauwwitte kleurstelling ook wel aangeduid als Smurfendorp.

In Midden-Groningen worden 73 vakantiewoningen illegaal bewoond, maar dat pikt de gemeente niet meer

Midden-Groningen zal in 2021 dan toch echt werk maken van het aanpakken van illegaal bewoonde vakantiebungalows in de gemeente. Zoals hier op De Leine in Kropswolde, door de blauwwitte kleurstelling ook wel aangeduid als Smurfendorp. Foto archief Peter Wassing

Midden-Groningen gaat met ingang van het tweede kwartaal van 2021 het illegaal bewonen van vakantiehuisjes op recreatieparken aanpakken. Direct na de jaarwisseling, zo is de planning, worden een bestemmingsplanwijziging en handhavingsregels ter inzage gelegd.

Van 409 recreatiewoningen in Midden-Groningen heeft de gemeente vastgesteld dat er 73 illegaal (in strijd met het bestemmingsplan) worden bewoond. Daarbij zijn 32 adressen op De Leine (Smurfendorp) in Kropswolde. De overige 41 huisjes waar illegaal gewoond wordt staan op recreatieparken in Harkstede/Scharmer en Steendam.

Tot 1 juni 2021 de tijd om een ander adres te zoeken

Met ingang van het tweede kwartaal van 2021 verwacht de gemeente op te kunnen treden tegen het illegaal bewonen van vakantiebungalows. Midden-Groningen maakt jaarlijks 50.000 euro vrij om op De Leine en andere recreatieparken te handhaven. De afspraak is dat bewoners van de 32 adressen op De Leine tot 1 juni 2021 de tijd hebben om een ander adres te zoeken.

Om te kunnen zien hoeveel recreatiewoningen illegaal worden bewoond, zijn de gegevens uit de basisregistratie personen (BRP) vergeleken met de basisadministratie adressen en gebouwen (BAG). Wie permanent in een vakantiehuisje woont maar zich daar niet bij de gemeente heeft laten inschrijven, valt buiten deze vergelijking.

Persoonsgebonden overgangsrecht

De gemeente Midden-Groningen zet in op de vrijetijdseconomie. ,,Daarbij past niet het afbouwen van recreatieve functies door vakantiebungalows te bestemmen voor permanente bewoning’’, zei wethouder Jan Jakob Boersma daar eerder over. ,,Ecotoerisme, rustzoekers die in een comfortabele vakantiebungalow verblijven met veel voorzieningen dichtbij. Mensen zien dat écht zitten.’’

De 32 permanent bewoonde recreatiewoningen op De Leine vallen onder dat persoonsgebonden overgangsrecht. Verandert de recreatiewoning van eigenaar, dan wordt permanente bewoning niet meer gedoogd. De lijst met deze huiseigenaren is nu nog openbaar, maar dat wordt aangepast om te voldoen aan de privacywetgeving.

Wie het aangaat kan er iets over zeggen

Begin 2021 presenteert het college van B en W de bestemmingsplanwijziging aan de gemeenteraad. Midden-Groningen is voornemens om eigenaren, bewoners en gebruikers van recreatiewoningen te betrekken bij het opstellen van de regels om illegale bewoning tegen te gaan. De nieuwe regels worden het tweede kwartaal van 2021 van kracht.

menu