Inspectie: Twee scholen in Loppersum zijn onveilig

De Prinses Beatrixschool. Foto: Archief DvhN

Twee schoolgebouwen in het dorp Loppersum zijn onvoldoende bestand tegen aardbevingen. Dat is gebleken uit inspecties van de NAM.

Het gaat om de gebouwen van de openbare school Prinses Beatrix en de christelijke school Roemte. De gemeente acht het noodzakelijk de 200 leerlingen van beide scholen gevestigd aan respectievelijk de Pomonaweg en Wirdumerweg tijdelijk elders onder te brengen.

Ontruimd

De twee schoolgebouwen moeten worden ontruimd om bouwvakkers in staat te stellen bouwkundige versterkingen aan te brengen aan de panden.

Volgens een woordvoerster van de gemeente is van acuut gevaar geen sprake. Dat gevaar is weggenomen door de recente sloop van de schoorstenen op beide gebouwen.

In het uitbreidingsplan Over de Wijmers is eventueel ruimte voor het plaatsen van noodlokalen. De komende vier weken wordt bekeken of de tijdelijke opvang van de beide scholen en kinderopvang hier kan worden gerealiseerd.

Hoe reageerden ouders?

In overleg met de schoolbesturen Marenland en Noordkwartier enkinderopvangorganisatie Kids2B zijn donderdagavond de ouders ingelicht. Zo'n honderd ouders kwamen hiervoor bijeen in het kerkgebouw Waardevol Leven.

Volgens de zegsvrouw van de gemeente hebben de ouders rustig gereageerd op de tijding die werd gebracht door onderwijswethouder Bé Schollema. Op beide scholen kunnen de lessen de komende vier weken gewoon doorgang vinden.

menu